ทัวร์ดอยอ่างขาง – เชียงราย AKR301

ทัวร์อ่างขาง เชียงใหม่ เชียงราย ดอยตุง – วัดร่องขุ่น – ดอยแม่สลอง – สามเหลี่ยมทองคำ – แม่สาย

โปรแกรมทัวร์อ่างขาง เชียงราย 3 วัน 2 คืน รับจาก เชียงใหม่ – จบทริปเชียงราย หรือ ส่งกลับเชียงใหม่
นอนรีสอร์ทบนดอยอ่างขาง 1 คืน นอนรีสอร์ทเชียงราย 1 คืน

กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดของโปรแกรม

วันแรก
ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดเชียงใหม่ รับคณะนักท่องเที่ยวจาก โรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่ สนามบินเชียงใหม่ สถานีขนส่งเชียงใหม่
รับคณะนักท่องเที่ยวจาก สนามบินเชียงใหม่ 8.15 น. / รับจากสถานีขนส่งเชียงใหม่อาเขต เวลา7.00 – 8.30 น.

รับจากโรงแรม 7.15 – 7.30 น. ถ้ารถไปถึงโรงแรมตามเวลานัดหมายแล้วนักท่องเที่ยวยังไม่พร้อม จะวนไปรับท่านอื่นก่อน และจะไม่มีการวางกระเป๋าล๊อคที่นั่งไว้ก่อนถ้าตัวนักท่องเที่ยวยังไม่ขึ้น ถ้าต้องการให้รับก่อนจะต้องรักษาเวลาตามได้นัดหมายกับไกด์ไว้ เพราะรถจะต้องวนไปรับนักท่องเที่ยวหลายที่

เดินทางถึงม่อนแจ่ม ชมดอกไม้เมืองหนาว และชมวิวที่จุดชมวิวม่อนแจ่ม
null

ลงจากม่อนแจ่มมุ่งหน้าสู่ดอยอ่างขาง
รับประทานอาหารกลางวัน ( มื้อที่ 1 )
พาเที่ยวชมสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง มีสถานที่น่าสนใจได้แก่ สวนท้อ สวนบ๊วย แปลงปลูกผักกลางแจ้ง โรงเรือนกุหลาบ สวนแปดสิบเป็นแปลงปลูกดอกไม้เมืองหนาว และโรงเรือนไม้ในร่ม
null
null
null

เชคอินเข้าที่พักบนดอยอ่างขาง

รับประทานอาหารค่ำ อาหารเชตเมนู ( มื้อที่ 2 )

พักผ่อนกันตามอัธยาศัย

วันที่สอง
05.30 น.ออกเดินทางไปชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น ชมทะเลหมอกที่จุดชมวิว
รับประทานอาหารเช้า ( มื้อที่ 3 )

ลงจากดอยอ่างขางพาแวะชม ไร่สตอบอรี่ หรือ สวนส้มสายน้ำผึ้ง อย่างใดอย่างหนึ่ง ตามฤดูกาล
จากนั้นเดินทางสู่ดอยแม่สลอง ชมวิวเทือกเขาสลับซับซ้อนระหว่างเส้นทางลอยฟ้าบนดอยแม่สลอง

พาแวะตลาดดอยแม่สลอง เลือกชิมชา ซื้อชา และแวะถ่ายรูปไร่ชา กันตามอัธยาศัย
null

รับประทานอาหารกลางวัน ( มื้อที่ 4 )
จากนั้นเดินทางถึงดอยตุง แวะชมสวนแม่ฟ้าหลวง หรือสวยไม้ดอยตุง ที่ตกแต่งสวนอย่างสวยงาม
null

ชมพระตำหนักดอยตุงที่เปรียบเสมือนบ้านของสมเด็จย่า ที่สร้างแบบง่ายๆด้วยศิลปะแบบล้านนา
null

เดินทางเข้าตัวเมืองเชียงราย เชคอินเข้าที่พัก
รับประทานอาหารค่ำ ( มื้อที่ 5 ) อาหารเชตเมนู
ชมหอนาฬิกาเชียงราย เดินถนนคนเดินหนือไนซ์บาซ่า เลือกซื้อของที่ระลึกกันตามอัธยาศัย
null

เดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม
รับประทานอาหารเช้า ( มื้อที่ 6 )
เดินทางสู่แม่สายเป็นอำเภอที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทย ชมบรรยากาศเมืองการค้าชายแดนไทย-พม่า ตลาดแม่สาย เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกจากแม่สาย
null
null

รับประทานอาหารกลางวัน ( มื้อที่ 7 )
จากนั้นเดินทางสู่ สามเหลี่ยมทองคำ ชมวิวชายแดนสามประเทศ ไทย-พม่า-ลาว
null

เดินทางสู่ วัดร่องขุ่น ชมวัดที่สร้างด้วยศิลปะสวยงามอลังการตามรูปแบบของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
null
null

เดินทางกลับตัวเมืองเชียงราย ส่งคณะนักท่องเที่ยวที่ สนามบินเชียงราย เวลา 16.00 น.
ส่งคณะนักท่องเที่ยวที่ สถานีขนส่งเชียงราย เวลา 16.20 น. ไม่มีส่งในตัวเมืองเชียงราย ต้องลงที่สถานีขนส่งแล้วนั่งรถสองแถวเข้าเมือง
ส่งคณะนักท่องเที่ยวที่ สถานีขนส่งเชียงใหม่ เวลา 19.15 น.
ส่งที่ สนามบินเชียงใหม่ เวลา 19.40 น.
จบทริป….
*******************************

สนใจติดต่อ/สอบถามได้ที่
E-mail: tourdoi@gmail.com
โทร : 02-1869821-2, 086-8873998, 089-0197899

รถตู้ สำหรับเดินทางท่องเที่ยวตลอดทริปโดยรถตู้ TOYOTA COMMUTOR VIP รุ่นใหม่ คลิกชมภาพรถตู้

ที่พัก คืนแรก นอนบ้านพักสถานีเกษตรอ่างขาง คลิกชมภาพที่พัก

คืนที่2 นอนรีสอร์ทในตัวเมืองเชียงราย คลิกชมภาพที่พัก

อัตราค่าบริการ แก้ไขล่าสุดเมื่อ 17 May, 2016
ท่านละ 5,500 บาท
คืนแรกพักรีสอร์ทบนดอยอ่างขาง บ้าน AKห้องละ 2 ท่าน , คืนที่สองพัก เชียงราย ห้องละ 2 ท่าน ( นอน 3 ท่าน ท่านที่3 ลด 500 บาท มีเตียงเสริม )
เด็ก อายุตั้งแต่ 9 ขวบ คิดราคาเท่าผู้ใหญ่ / เด็ก 5-8 ขวบ ไม่เสริมเตียง ลด 1,000 บาท มีเบาะนั่ง / เด็กต่ำกว่า 4 ขวบ คิด 1,000 บาท นั่งกับผู้ปกครอง
* ราคานี้เป็นทัวร์จอยทริป ออกทริปเมื่อมีสมาชิกสมทบรวมกันอย่างต่ำ 6 ท่าน

เงื่อนไขการให้บริการ
อัตราค่าบริการนี้จำกัดความรับผิดชอบของผู้ให้บริการดังต่อไปนี้
1. ค่ายานพาหนะเดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรมโดยรถตู้หลังคาสูงปรับอากาศ TOYOTA COMMUTER D4D
2. ค่าที่พัก 2 คืน คืนแรกพักที่ดอยอ่างขาง คืนที่สองพักในตัวเมืองเชียงราย ตามรายละเอียดลิ้งภาพห้องพักตามที่ได้นำเสนอไว้ในโปรแกรม
3. ค่าอาหาร 7 มื้อ ( ไม่รวม อาหารที่สั่งนอกเหนือรายการ , อาหารที่สั่งเพิ่ม , น้ำอัดลม กาแฟ เครื่องดื่มแอลกอฮอส์ จ่ายเอง )
4. ความเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทาง กรณีเสียชีวิต 1,000,000 บาท รักษาพยาบาลไม่เกิน 500,000 บาท ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ รายละเอียด ที่ได้ทำประกันไว้กับบริษัทประกันภัยตามข้อกำหนดของ พรบ ธุรกิจนำเที่ยว
5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในโปรแกรม
6. น้ำดื่มระหว่างเดินทางท่องเที่ยว
7. ไกด์หรือสต๊าฟนำเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขข้างต้น
2. ค่าชดเชย และค่าเสียหายจากอุบัติเหตุนอกเหนือความรับผิดชอบตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามที่แจ้งไว้ข้างต้น
3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ( กรณีต้องการเอกสารรับเงิน )
หมายเหตุ : ไม่สามารถออกใบเสร็จกำกับภาษีได้

กำหนดการเดินทาง ปี 2559-2560
ตุลาคม 2559 : 22-24 ต.ค. / 28-30 ต.ค.

พฤศจิกายน. : 4-6 พ.ย. / 11-13 พ.ย. / 18-20 พ.ย. / 25-27 พ.ย.

ธันวาคม : 3-5 ธ.ค. / 10-12 ธ.ค. / 16-18 ธ.ค. / 23-25 ธ.ค. / ปีใหม่ 31 ธ.ค. – 2 ม.ค.

มกราคม 2560 : 6-8 ม.ค. 59 / 13-15 ม.ค. / 20-22 ม.ค. / 27-29 ม.ค.

ทัวร์แม่ฮ่องสอน – เชียงใหม่ – ปาย CMH1

เที่ยวแม่ฮ่องสอน – ปางอุ๋ง – ปาย – ห้วยน้ำดัง – ม่อนแจ่ม

null

นอนรีสอร์ทที่แม่ฮ่องสอน 1 คืน นอนรีสอร์ทที่ปาย 1 คืน
รายละเอียดของโปรแกรม

โปรแกรม 3 วัน 2 คืน
วันแรก
ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดเชียงใหม่ รับคณะนักท่องเที่ยวจาก โรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่ สนามบินเชียงใหม่ สถานีขนส่งเชียงใหม่
รับคณะนักท่องเที่ยวจาก สนามบินเชียงใหม่ 8.15 น. / รับจากสถานีขนส่งเชียงใหม่อาเขต เวลา 7.00 น.
รับจากโรงแรม 7.15 – 7.30 น. ถ้ารถไปถึงโรงแรมตามเวลานัดหมายแล้วนักท่องเที่ยวยังไม่พร้อม จะวนไปรับท่านอื่นก่อน และจะไม่มีการวางกระเป๋าล๊อคที่นั่งไว้ก่อนถ้าตัวนักท่องเที่ยวยังไม่ขึ้น ถ้าต้องการให้รับก่อนจะต้องรักษาเวลาตามได้นัดหมายกับไกด์ไว้ เพราะรถจะต้องวนไปรับนักท่องเที่ยวหลายที่

ออกเดินทางจากสนามบิน จอดแวะร้านสะดวกซื้อ
เดินทางมุ่งสู่แม่ฮ่องสอน
รับประทานอาหารกลางวัน ( มื้อที่ 1 )
เดินทางถึงแม่ฮ่องสอน พาแวะภูโคลน
null

พาเที่ยวชมหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว ชมหมู่บ้านและวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงคอยาว เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกกันตามอัธยาศัย
null

พาขึ้นดอยกองมู ชมวิวเมืองแม่ฮ่องสอน
null

ลงจากดอยกองมู เชคอินเข้าที่พัก
รับประทานอาหารค่ำ ( มื้อที่ 2 )
หลังอาหารค่ำเดินเที่ยวชมถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน
กลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง
เดินทางสู่ปางอุ๋ง ถึงปางอุ๋งรอเวลาพระอาทิตย์ขึ้น ชมทัศนียภาพที่สวยงามอย่างที่เขาเรียกว่า สวิสเซอแลนด์เมืองไทย
null

รับประทานอาหารเช้า มื้อที่ 3 ( ข้าวซอยยูนาน ก๋วยเตี๋ยวยูนาน หมั่นโถ )
พาไปเที่ยวหมู่บ้านจีน ชมบ้านดิน ชิมชา เลือกซื้อชาคุณภาพดีราคาถูก
null

จากนั้นเดินทางสู่โครงการหลวงปางตอง 2 เป็นที่ตั้งของศูนย์วิจันและพัฒนาพันธุ์แกะ
null

รับประทานอาหารกลางวัน ( มื้อที่ 4 )
ออกเดินทางมุ่งสู่ปาย ชมบรรยากาศเมืองปาย
ถึงปาย พาแวะจุดชมวิวยอดฮิตที่ Coffee InLove ซึ่งเป็นจุดชมวิวและเป็นร้านกาแฟยอดนิยมที่มีวิวสวยงาม แวะสะพานประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง หรือที่เรียกกันว่า สะพานเหล็ก หรือสะพานปาย ชมแม่น้ำปายและทิวทัศย์ปาย
null
null

จากนั้นพาเที่ยวชมบ้านจีนยูนานที่บ้านสันติชล ถ่ายรูป ชมวิว ชมบ้านดิน ชมและเลือกซื้อสินค้า หรือโล้ชิงช้ากันตามอัธยาศัย
ชมวัดน้ำฮูไหว้หลวงพ่ออุ่นเมืองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของเมืองปาย
null
null

เชคอินเข้าที่พัก
จากนั้นพาเที่ยวถนนคนเดินเมืองปาย รับประทานอาหารค่ำกันเองตามอัธยาศัยที่ถนนคนเดิน
null

กลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม
ออกเดินทางไปชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกที่ ห้วยน้ำดัง
null

รับประทานอาหารเช้า ( มื้อที่ 5 )
ออกเดินทางมุ่งสู่ม่อนแจ่ม ชมวิว ชมดอกไม้เมืองหนาว
พาจอดแวะชมไร่สตอเบอรี่ ซื้อสเตอเบอรี่กันตามอัธยาศัย ( เฉพาะช่วงที่ผลผลิตออก )
null

รับประทานอาหารกลางวัน ( มื้อที่ 6 )
เดินทางเข้าตัวเมืองเชียงใหม่ พาไปชอปปิ้ง ซื้อของฝากจากเมืองเหนือ
จากนั้นพาไปเที่ยวชมวัดพระธาตุดอยคำไหว้พระธาตุ ไหว้หลวงพ่อทันใจ วัดพระธาตุดอยคำ
null
null

จบทริป
ส่งคณะนักท่องเที่ยวถึงสนามบินเชียงใหม่ เวลา 17.00 น.
***********************************************
คืนแรกพักที่รีสอร์ทในตัวเมืองแม่ฮ่องสอน คลิกดูรูปที่พักหลังละ 2ท่านที่นี่ คลิกดูรูปที่พักหลังละ 3ท่านที่นี่
คืนที่สองพักที่รีสอร์ทที่ปาย คลิกดูรูปที่พักที่นี่

อัตราค่าบริการ
ท่านละ 5,300 บาท
นักท่องเที่ยวต่างชาติ คิดค่าธรรมเนียมเพิ่ม 800 บาท
เด็ก อายุตั้งแต่ 9 ขวบ คิดราคาเท่าผู้ใหญ่ / เด็ก 5-8 ขวบ ไม่เสริมเตียง ลด 1,200 บาท มีเบาะนั่งบนรถ / เด็กต่ำกว่า 4 ขวบ คิด 1,000 บาท นั่งกับผู้ปกครอง
* ราคานี้เป็นทัวร์จอยทริป ออกทริปเมื่อมีสมาชิกสมทบรวมกันอย่างต่ำ 6 ท่าน

เงื่อนไขการให้บริการ
อัตราค่าบริการนี้จำกัดความรับผิดชอบของผู้ให้บริการดังต่อไปนี้
1. ค่ายานพาหนะเดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรมโดยรถตู้หลังคาสูงปรับอากาศ TOYOTA COMMUTER D4D
2. ค่าที่พัก 2 คืน คืนแรกที่ปาย ห้องแอร์ห้องละ 2 ท่าน คืนที่สองที่แม่ฮ่องสอน ห้องแอร์ห้องละ 2 ท่าน
3. ค่าอาหาร 6 มื้อ ( ไม่รวม อาหารที่สั่งนอกเหนือรายการ , อาหารที่สั่งเพิ่ม , น้ำอัดลม กาแฟ เครื่องดื่มแอลกอฮอส์ จ่ายเอง )
4. ความเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทาง กรณีเสียชีวิต 1,000,000 บาท รักษาพยาบาลไม่เกิน 500,000 บาท ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ รายละเอียด ที่ได้ทำประกันไว้กับบริษัทประกันภัยตามข้อกำหนดของ พรบ ธุรกิจนำเที่ยว
5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในโปรแกรม
6. น้ำดื่มระหว่างเดินทางท่องเที่ยว
7. ไกด์หรือสต๊าฟนำเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขข้างต้น
2. ค่าชดเชย และค่าเสียหายจากอุบัติเหตุนอกเหนือความรับผิดชอบตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามที่แจ้งไว้ข้างต้น
3. ค่าพอกโคลนที่ภูโคลน นวดตัว นวดหน้า สปา เลือกใช้บริการกันเองตามอัธยาศัย
4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หรือ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ( กรณีต้องการเอกสารรับเงิน )
หมายเหตุ : ไม่สามารถออกใบเสร็จกำกับภาษีได้

กำหนดการเดินทาง ปี 2559-2560
ต.ค. 2559 : 22-24 ต.ค. / 28-30 ต.ค.
พฤศจิกายน. : 4-6 พ.ย. / 11-13 พ.ย. / 18-20 พ.ย. / 25-27 พ.ย.
ธันวาคม : 3-5 ธ.ค. / 10-12 ธ.ค. / 16-18 ธ.ค. / 23-25 ธ.ค.
มกราคม 2560 : 6-8 ม.ค. 59 / 13-15 ม.ค.

หรือสนใจติดต่อ/สอบถามได้ที่
E-mail : tourdoi@gmail.com
Line : tourdoi
หรือโทรติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-1869821-2, 086-8873998, 089-0197899

ทัวร์ดอย ดอยทัวร์ สวัสดีค่ะ

angkhang2

ดอยทัวร์ (ทัวร์ดอย) จัดทัวร์หลายโปรแกรม มีทั้งทัวร์ เชียงใหม่ ทัวร์เชียงราย ทัวร์แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย+ภูชี้ฟ้า   จัดทุกโปรแกรมทั้งเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น้ำตกทีลอซูก็จัด ทัวร์เขาสก+เขื่อนรัชชประภาก็จัด  ทัวร์ยอดนิยมที่จัดคือ ม่อนแจ่ม+ดอยอ่างขาง+เชียงราย และก็ทัวร์ปาย+ม่อนแจ่ม+ดอยอ่างขาง สุดฮิตสุดคุ้มก็ต้อง ม่อนแจ่ม+ปาย+ดอยอ่างขาง+ภูชี้ฟ้า

akr AKR301 ม่อนแจ่ม ดอยอ่างขาง เชียงราย
เริ่มจากเชียงใหม่  เที่ยวม่อนแจ่ม เที่ยวอ่างขาง นอนบนดอยอ่างขาง 1 คืน นอนในเชียงราย 1 คืน เที่ยวเชียงราย ชมไร่ชาดอยแม่สลอง ดอยตุง วัดร่องขุ่น สามเหลี่ยมทองคำ
รายละเอียด
akp AKP301  ปาย – ดอยอ่างขาง – ม่อนแจ่ม
เที่ยวปายสุดฮอต เที่ยวอ่างขางสุดหนาว นอนปาย 1 คืน เที่ยวถนนคนเดิน  นอนในบรรยากาศสุดหนาวบนดอยอ่างขาง 1 คืน  เที่ยวดอยอ่างขาง ชมสตอเบอรี่ ชมดอกไม้เมืองหนาว ขึ้นม่อนแจ่มชมวิว
รายละเอียด
paf PAF301   ปาย ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า
ทริปเดียวเที่ยวครบ ม่อนแจ่ม ปาย ห้วยน้ำดัง ดอยอ่างขาง สตอบอรี่  ภูชี้ฟ้า วัดร่องขุ่น นอนปายเที่ยวถนนคนเดินปาย 1 คืน นอนสัมผัสอากาศหนาวบนบนภูชี้ฟ้า 1 คืน
รายละเอียด
tour_mhs CMH301   แม่ฮ่องสอน – ปางอุ๋ง – ปาย
เที่ยวแม่ฮ่องสอนเมืองที่เงียบสงบ ชมกะเหรี่ยงคอยาว สัมผัสความหนาวที่ปางอุ๋ง เที่ยวปายชมทัศนียภาพเมืองที่ล้อมรอบด้วยภูเขา
รายละเอียด
cm CM302  ดอยอินทนนท์  ดอยอ่างขาง  ม่อนแจ่ม
ขึ้นดอยอินทนนท์จุดสูงสุด สัมผัสอากาศหนาว ชมวิว ชมน้ำตก  นอนในเชียงใหม่ 1 คืน นอนบนดอยอ่างขาง 1 คืน
รายละเอียด
cmf CMF301  ดอยอินทนนท์  ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า
เที่ยวดอยอินทนนท์สูงสุด นอนเชียงใหม่เดินเที่ยวไนซ์บาซ่า เที่ยวดอยอ่างขาง นอนสัมผัสอากาศหนาวที่ภูชี้ฟ้า  ชมทะเลหมอกภูชี้ฟ้า ชมวัดร่องขุ่น ไร่บุญรอด
รายละเอียด
012 ทัวร์น้ำตกทีลอซู จ. ตาก
ล่องเรือยางลำห้วยแม่กลอง ชมน้ำตกทีลอจ่อ บ่อน้ำร้อน น้ำตกทีลอซู นอนเต็นท์ที่น้ำตก 1 คืน นอนรีสอร์ท 1 คืน
รายละเอียด
tour_isan ทัวร์อีสาน
เที่ยวทะเลบัวแดง  ไหว้พระสกลนคร ไหว้พระธาตุพนม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ชมมหาเจดีย์ชัยมงคล 3 วัน 2 คืน
รายละเอียด

อ่านเพิ่มเติม ทัวร์ดอย ดอยทัวร์ สวัสดีค่ะ

เที่ยวเหนือ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน