ทัวร์แม่ฮ่องสอน – ปาย – เชียงใหม่ (CMH301)

ฉ?็เที่ยวแม่ฮ่องสอน – ปางอุ๋ง – ปาย – ห้วยน้ำดัง – ม่อนแจ่ม รหัสทัวร์ CMH-1

001_3

นอนรีสอร์ทที่แม่ฮ่องสอน 1 คืน นอนรีสอร์ทที่ปาย 1 คืน

รายละเอียดของโปรแกรม
โปรแกรม 3 วัน 2 คืน
วันแรก
ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดเชียงใหม่ รับคณะนักท่องเที่ยวจาก โรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่ สนามบินเชียงใหม่ สถานีขนส่งเชียงใหม่

รับคณะนักท่องเที่ยวจาก สนามบินเชียงใหม่ 8.15 น. / รับจากสถานีขนส่งเชียงใหม่อาเขต เวลา 7.00 น.

รับจากโรงแรม 7.15 – 7.30 น. ถ้ารถไปถึงโรงแรมตามเวลานัดหมายแล้วนักท่องเที่ยวยังไม่พร้อม จะวนไปรับท่านอื่นก่อน และจะไม่มีการวางกระเป๋าล๊อคที่นั่งไว้ก่อนถ้าตัวนักท่องเที่ยวยังไม่ขึ้น ถ้าต้องการให้รับก่อนจะต้องรักษาเวลาตามได้นัดหมายกับไกด์ไว้ เพราะรถจะต้องวนไปรับนักท่องเที่ยวหลายที่

ออกเดินทางจากสนามบิน จอดแวะร้านสะดวกซื้อ
เดินทางมุ่งสู่แม่ฮ่องสอน
รับประทานอาหารกลางวัน ( มื้อที่ 1 )
เดินทางถึงแม่ฮ่องสอน พาแวะภูโคลน

012     013

พาเที่ยวชมหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว ชมหมู่บ้านและวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงคอยาว เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกกันตามอัธยาศัย
พาขึ้นดอยกองมู ชมวิวเมืองแม่ฮ่องสอน
ลงจากดอยกองมู เชคอินเข้าที่พัก

รับประทานอาหารค่ำ ( มื้อที่ 2 )

หลังอาหารค่ำเดินเที่ยวชมถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน
กลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง
เดินทางสู่ปางอุ๋ง ถึงปางอุ๋งรอเวลาพระอาทิตย์ขึ้น ชมทัศนียภาพที่สวยงามอย่างที่เขาเรียกว่า สวิสเซอแลนด์เมืองไทย

052  035

รับประทานอาหารเช้า มื้อที่ 3 ( ข้าวซอยยูนาน ก๋วยเตี๋ยวยูนาน หมั่นโถ )

พาไปเที่ยวหมู่บ้านจีน ชมบ้านดิน ชิมชา เลือกซื้อชาคุณภาพดีราคาถูก

033  034

จากนั้นเดินทางสู่โครงการหลวงปางตอง 2 เป็นที่ตั้งของศูนย์วิจันและพัฒนาพันธุ์แกะ

071

รับประทานอาหารกลางวัน ( มื้อที่ 4 )

ออกเดินทางมุ่งสู่ปาย ชมบรรยากาศเมืองปาย
ถึงปาย พาแวะจุดชมวิวยอดฮิตที่ Coffee InLove ซึ่งเป็นจุดชมวิวและเป็นร้านกาแฟยอดนิยมที่มีวิวสวยงาม แวะสะพานประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง หรือที่เรียกกันว่า สะพานเหล็ก หรือสะพานปาย ชมแม่น้ำปายและทิวทัศย์ปาย

love2  love3

จากนั้นพาเที่ยวชมบ้านจีนยูนานที่บ้านสันติชล ถ่ายรูป ชมวิว ชมบ้านดิน ชมและเลือกซื้อสินค้า หรือโล้ชิงช้ากันตามอัธยาศัย

ชมวัดน้ำฮูไหว้หลวงพ่ออุ่นเมืองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของเมืองปาย

006  004

เชคอินเข้าที่พัก

จากนั้นพาเที่ยวถนนคนเดินเมืองปาย รับประทานอาหารค่ำกันเองตามอัธยาศัยที่ถนนคนเดิน

008

กลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม
ออกเดินทางไปชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกที่ ห้วยน้ำดัง

020  019

รับประทานอาหารเช้า ( มื้อที่ 5 )

ออกเดินทางมุ่งสู่ม่อนแจ่ม ชมวิว ชมดอกไม้เมืองหนาว

004-1  001

พาจอดแวะชมไร่สตอเบอรี่ ซื้อสเตอเบอรี่กันตามอัธยาศัย ( เฉพาะช่วงที่ผลผลิตออก )

รับประทานอาหารกลางวัน ( มื้อที่ 6 )

เดินทางเข้าตัวเมืองเชียงใหม่ พาไปชอปปิ้ง ซื้อของฝากจากเมืองเหนือ
จากนั้นพาไปเที่ยวชมวัดพระธาตุดอยคำไหว้พระธาตุ ไหว้หลวงพ่อทันใจ วัดพระธาตุดอยคำ

068  075

จบทริป
ส่งคณะนักท่องเที่ยวถึงสนามบินเชียงใหม่ เวลา 17.00 น.

***********************************************

อัตราค่าบริการ

ท่านละ 5,300 บาท

นักท่องเที่ยวต่างชาติ คิดค่าธรรมเนียมเพิ่ม 800 บาท

เด็ก อายุตั้งแต่ 9 ขวบ คิดราคาเท่าผู้ใหญ่ / เด็ก 5-8 ขวบ ไม่เสริมเตียง ลด 1,200 บาท มีเบาะนั่งบนรถ / เด็กต่ำกว่า 4 ขวบ คิด 1,000 บาท นั่งกับผู้ปกครอง

* ราคานี้เป็นทัวร์จอยทริป ออกทริปเมื่อมีสมาชิกสมทบรวมกันอย่างต่ำ 6 ท่าน

เงื่อนไขการให้บริการ
อัตราค่าบริการนี้จำกัดความรับผิดชอบของผู้ให้บริการดังต่อไปนี้

1. ค่ายานพาหนะเดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรมโดยรถตู้หลังคาสูงปรับอากาศ TOYOTA COMMUTER D4D

2. ค่าที่พัก 2 คืน คืนแรกที่ปาย ห้องแอร์ห้องละ 2 ท่าน คืนที่สองที่แม่ฮ่องสอน ห้องแอร์ห้องละ 2 ท่าน

3. ค่าอาหาร 6 มื้อ ( ไม่รวม อาหารที่สั่งนอกเหนือรายการ , อาหารที่สั่งเพิ่ม , น้ำอัดลม กาแฟ เครื่องดื่มแอลกอฮอส์ จ่ายเอง )

4. ความเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทาง กรณีเสียชีวิต 1,000,000 บาท รักษาพยาบาลไม่เกิน 500,000 บาท ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ รายละเอียด ที่ได้ทำประกันไว้กับบริษัทประกันภัยตามข้อกำหนดของ พรบ ธุรกิจนำเที่ยว

5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในโปรแกรม

6. น้ำดื่มระหว่างเดินทางท่องเที่ยว

7. ไกด์หรือสต๊าฟนำเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขข้างต้น

2. ค่าชดเชย และค่าเสียหายจากอุบัติเหตุนอกเหนือความรับผิดชอบตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามที่แจ้งไว้ข้างต้น

3. ค่าพอกโคลนที่ภูโคลน นวดตัว นวดหน้า สปา เลือกใช้บริการกันเองตามอัธยาศัย

4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หรือ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ( กรณีต้องการเอกสารรับเงิน )

หมายเหตุ : ไม่สามารถออกใบเสร็จกำกับภาษีได้

กำหนดการเดินทาง ปี 2559-2560
ต.ค. 2559 : 22-24 ต.ค. / 28-30 ต.ค.

พฤศจิกายน. : 4-6 พ.ย. / 11-13 พ.ย. / 18-20 พ.ย. / 25-27 พ.ย.

ธันวาคม : 3-5 ธ.ค. / 10-12 ธ.ค. / 16-18 ธ.ค. / 23-25 ธ.ค.

มกราคม 2560 : 6-8 ม.ค. 59 / 13-15 ม.ค.

หรือสนใจติดต่อ/สอบถามได้ที่
E-mail : tourdoi@gmail.com
Line : tourdoi
หรือโทรติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-1869821-2, 086-8873998, 089-0197899

ใส่ความเห็น

ทัวร์ภาคเหนือ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ปาย