ทัวร์ดอยอินทนนท์ – ดอยอ่างขาง – ม่อนแจ่ม (CM302)

แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ – ดอยอ่างขาง CM2 ปี 2559-2560
ทัวร์เชียงใหม่ – ดอยอ่างขาง ดอยอินทนนท์ – ดอยอ่างขาง
โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ ดอยอินทนนท์ อ่างขาง ม่อนแจ่ม 3 วัน 2 คืน เริ่มจาก เชียงใหม่
นอนในตัวเมืองเชียงใหม่ 1 คืน นอนบนดอยอ่างขาง 1 คืน
เที่ยวสบายๆ ไม่ต้องแพลนนิ่งมาก ซื้อทัวร์แล้วเที่ยวอย่างเดียว สบายๆ ไปให้ถึงเชียงใหม่ ที่เหลือปล่อยให้มืออาชีพอย่างเราจัดการ

กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาเดินทางได้ทุกวัน ตามความสะดวกของนักท่องเที่ยว และถ้ารีสอร์ทว่าง
กรณีจอยทริปสามารถดูได้จากกำหนดการเดินทางในหน้าแรกทัวร์เชียงใหม่

รายละเอียดของโปรแกรม
วันแรก
ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดเชียงใหม่ รับคณะนักท่องเที่ยวจาก โรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่ สนามบินเชียงใหม่ สถานีขนส่งเชียงใหม่
( รับ บขส 7.00 น. โรงแรมในเชียงใหม่ 7.30 น. รับสนามบินเชียงใหม่ 7.45 – 8.20 น. กรุ๊ปจอยไม่รับที่สถานีรถไฟเพราะเวลาไม่แน่นอน )

เดินทางมุ่งสู่อำเภอจองทอง พาแวะไหว้พระธาตุศรีจอมทอง พระธาตุประจำปีเกิดปีชวด
( กรณีรับเช้า ออกจากเชียงใหม่ไม่เกิน 07.30 น. พาแวะเที่ยวน้ำตกแม่ยะแทนพระธาตุศรีจอมทอง )
เดินทางขึ้นดอยอินทนนท์ ดอยที่สูงที่สุดของประเทศไทย อากาศบนดอยหนาวเย็นตลอดปีเพราะอยู่สูง
พาขึ้นสู่ยอดดอยอินทนนท์ จุดสูงสุดของประเทศ สัมผัสอากาศหนาวบนยอดดอย ไหว้สถูปเจ้าอินทรวิชยานนท์ พาเดินชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกางหลวง ซึ่งมีลักษณะเป็นแอ่งที่ราบบนยอดดอย
null

บริการอาหารกลางวัน อาหารเชตเมนู ( มื้อที่ 1 )

พาชมพระธาตุเจดีย์คู่ พระธาตุเจดีย์ นภเมทนีดล และพระธาตุนภพลภูมิสิริ
ลงจากยอดดอยพาแวะชมน้ำตกวชิรธาร
null null

ลงจากดอยอินทนนท์ เดินทางเข้าตัวเมืองเชียงใหม่ เชคอินเข้าที่พัก

รับประทานอาหารค่ำ ( มื้อที่ 2 )

วันที่สอง
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ( มื้อที่ 3 )

ออกจากเชียงใหม่เดินทางมุ่งสู่ม่อนแจ่ม พาไปชมวิว ชมดอกไม้เมืองหนาวกันที่ม่อนแจ่ม
null null

ลงจากม่อนแจ่มมุ่งหน้าสู่ดอยอ่างขาง

รับประทานอาหารกลางวัน ( มื้อที่ 4 )

พาเที่ยวชมสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เป็นสถานีเกษตรที่ทดลองปลูกพืชผักและไม้เมืองหนาว
null null

เชคอินเข้าที่พักบนดอยอ่างขาง
รับประทานอาหารค่ำ อาหารเชตเมนู ( มื้อที่ 5 )
พักผ่อนกันตามอัธยาศัย

วันที่สาม
ออกเดินทางไปชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น ชมทะเลหมอกที่จุดชมวิว

รับประทานอาหารเช้า ( มื้อที่ 6 )

ลงจากดอยอ่างขางพาแวะชม ไร่สตอบอรี่ หรือ สวนส้มสายน้ำผึ้ง อย่างใดอย่างหนึ่ง ตามฤดูกาล

12.00 น. รับประทานอาหารกลาง ( มื้อที่ 7 )

พาไปชอปปิ้งซื้อของฝากจากเชียงใหม่ เลือกซื้อของฝากจากเมืองเหนือ
พาขึ้นดอยสุเทพ เที่ยวชมและไหว้พระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุคู่เมืองเชียงใหม่ และเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีมะแม
null null

รถตู้ สำหรับเดินทางท่องเที่ยวตลอดทริปโดยรถตู้ TOYOTA COMMUTOR คลิกชมภาพรถตู้

ที่พัก คืนแรก นอนโรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่ คลิกชมภาพที่พัก

คืนที่2 นอนบ้านพักบนดอยอ่างขาง คลิกชมภาพที่พัก

อัตราค่าบริการ
ท่านละ 5,500 บาท

ต่างชาติ เพิ่มท่านละ 400 บาท
เด็ก อายุตั้งแต่ 9 ขวบ คิดราคาเท่าผู้ใหญ่ / เด็ก 5-8 ขวบ ไม่เสริมเตียง ลด 1,000 บาท มีเบาะ / เด็กต่ำกว่า 4 ขวบ คิด 1,000 บาท นั่งกับผู้ปกครอง

* ราคานี้เป็นทัวร์จอยทริป ออกทริปเมื่อมีสมาชิกสมทบรวมกันอย่างต่ำ 6 ท่าน

สนใจติดต่อ/สอบถามได้ที่
E-mail: tourdoi@gmail.com
โทร. 02-1869821-2
มือถือ 086-8873998, 089-0197899

เงื่อนไขการให้บริการ

อัตราค่าบริการนี้จำกัดความรับผิดชอบของผู้ให้บริการดังต่อไปนี้

1. ค่ายานพาหนะเดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรมโดยรถตู้หลังคาสูงปรับอากาศ TOYOTA COMMUTER D4D

2. ค่าที่พัก 2 คืน คืนแรกพักโรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่ คืนที่สองพักที่ดอยอ่างขาง ตามรายละเอียดลิ้งภาพห้องพักตามที่ได้นำเสนอไว้ในโปรแกรม

3. ค่าอาหาร 7 มื้อ ( ไม่รวม อาหารที่สั่งนอกเหนือรายการ , อาหารที่สั่งเพิ่ม , น้ำอัดลม กาแฟ เครื่องดื่มแอลกอฮอส์ จ่ายเอง )

4. ความเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทาง กรณีเสียชีวิต 1,000,000 บาท รักษาพยาบาลไม่เกิน 500,000 บาท ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ รายละเอียด ที่ได้ทำประกันไว้กับบริษัทประกันภัยตามข้อกำหนดของ พรบ ธุรกิจนำเที่ยว

5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในโปรแกรม

6. น้ำดื่มระหว่างเดินทางท่องเที่ยว

7. ไกด์หรือสต๊าฟนำเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขข้างต้น

2. ค่าชดเชย และค่าเสียหายจากอุบัติเหตุนอกเหนือความรับผิดชอบตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามที่แจ้งไว้ข้างต้น

3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ( กรณีต้องการเอกสารรับเงิน )

หมายเหตุ : ไม่สามารถออกใบเสร็จกำกับภาษีได้

กำหนดการเดินทาง ปี 2559 – 2560
พฤศจิกายน 2559 : 11-13 พ.ย. / 18-20 พ.ย. / 25-27 พ.ย.

ธันวาคม 2559 : 3-5 ธ.ค. / 10-12 ธ.ค. / 16-18 ธ.ค. / 23-25 ธ.ค.

มกราคม 2560 : 6-8 ม.ค. 59 / 13-15 ม.ค. / 20-22 ม.ค. / 27-29 ม.ค.

ใส่ความเห็น

ทัวร์ภาคเหนือ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ปาย