ทัวร์ปาย – ดอยอ่างขาง (AKP301)

โปรแกรมทัวร์ปาย อ่างขาง ม่อนแจ่ม 3 วัน 2 คืน รับจาก เชียงใหม่ – ส่งกลับเชียงใหม่
นอนรีสอร์ทที่ปาย 1 คืน นอนรีสอร์ทบนดอยอ่างขาง 1 คืน
รายละเอียดของโปรแกรม

วันแรก

ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดเชียงใหม่ รับคณะนักท่องเที่ยวจากสนามบินเชียงใหม่

เดินทางออกจากสนามบินเชียงใหม่ จอดแวะร้านสะดวกซื้อ 7-11
ากนั้นเดินทางมุ่งสู่ปาย ถึงปายพาแวะจุดชมวิวยอดฮิตที่ Coffee inLove

love2 love1

แวะสะพานประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง

love3

รับประทานอาหารกลางวัน ( มื้อที่ 1 )

พาเที่ยวชมบ้านสันติชลเป็นหมู่บ้านชาวจีนยูนานที่อพยพเข้ามาอยู่เมืองไทยและยังคงเอกลักษณ์ของชาวจีนยูนานไว้

004 004

พาแวะวัดน้ำฮูไหว้หลวงพ่ออุ่นเมืองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของเมืองปาย
เย็น พาขึ้นจุดชมวิวพระธาตุแม่เย็นชมวิวตัวเมืองปายในหุบเขา

007.

เชคอินเข้าที่พัก

จากนั้นพาเที่ยวถนนคนเดินเมืองปาย รับประทานอาหารค่ำกันเองตามอัธยาศัยที่ถนนคนเดิน

008

กลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

ออกเดินทางไปชมวิวทะเลหมอกที่ ห้วยน้ำดัง ที่ดอยกิ่วลม

019

รับประทานอาหารเช้า ( มื้อที่ 2 )

จากนั้นพาไปเที่ยว น้ำตกสวย ชมน้ำตกท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น

010

เดินทางมุ่งหน้าสู่ดอยอ่างขาง

รับประทานอาหารกลางวัน ( มื้อที่ 3 )

พาเที่ยวชมสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เป็นสถานีเกษตรที่ทดลองปลูกพืชผักและไม้เมืองหนาว

002 001

เชคอินเข้าที่พักบนดอยอ่างขาง

รับประทานอาหารค่ำ อาหารเชตเมนู ( มื้อที่ 4 )

พักผ่อนในบรรยากาศหนาวๆ กันตามอัธยาศัย

วันที่สาม

05.30 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ไปชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นดอยอ่างขาง
รับประทานอาหารเช้า ( มื้อที่ 5 )

เดินทางลงดอยอ่างขาง พาเที่ยวสวนส้มสายน้ำผึ้ง หรือ ชมไร่สตอบอรี่ แล้วแต่ฤดูที่ผลผลิตออก ( ธ.ค.- ก.พ. )

รับประทานอาหารกลางวัน ( มื้อที่ 6 )

เดินทางมุ่งสู่ม่อนแจ่ม ชมวิว ชมดอกไม้เมืองหนาว

002 004-1

ลงจากม่อนแจ่ม เดินทางกลับตัวเมืองเชียงใหม่

พาแวะซื้อของฝากจากเมืองเหนือ แคปหมู หมูยอ พริกหนุ่ม และอีกมากมาย

ส่งคณะนักท่องเที่ยวถึงสนามบินเชียงใหม่ เวลา 17.00 น.

จบทริป….
**********************

รถตู้ สำหรับเดินทางท่องเที่ยวตลอดทริปโดยรถตู้ TOYOTA COMMUTOR VIP รุ่นใหม่ คลิกชมภาพรถตู้

ที่พัก คืนแรก นอนรีสอร์ทที่ปาย คลิกชมภาพห้องพัก

ที่พัก คืนที่2 นอนบนดอยอ่างขาง คลิกชมภาพห้องพัก

อัตราค่าบริการ
ท่านละ 5,300 บาท

ต่างชาติคิดราคาเพิ่มท่านละ 800 บาท

คืนแรกพักรีสอร์ทที่ปาย

คืนที่สองพักรีสอร์ทบนดอยอ่างขาง บ้าน AKห้องละ 2 ท่าน

เด็ก อายุตั้งแต่ 9 ขวบ คิดราคาเท่าผู้ใหญ่ / เด็ก 5-8 ขวบ ไม่เสริมเตียง ลด 1,000 บาท มีเบาะ / เด็กต่ำกว่า 4 ขวบ คิด 1,000 บาท นั่งกับผู้ปกครอง

* ราคานี้เป็นทัวร์กรุ๊ปเหมาเต็มรถตู้ 9 ท่าน หากจำนวนลดลงมีเบาะว่างมีผลทำให้ราคาเพิ่มขึ้น จะแจ้งราคาให้ทราบเมื่อทราบจำนวนนักท่องเที่ยว

สนใจติดต่อ / สอบถามได้ที่
E-mail : tourdoi@gmail.com
โทร. 02-1869821-2
มือถือ 086-8873998, 089-0197899

เงื่อนไขการให้บริการ

อัตราค่าบริการนี้จำกัดความรับผิดชอบของผู้ให้บริการดังต่อไปนี้

1. ค่ายานพาหนะเดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรมโดยรถตู้หลังคาสูงปรับอากาศ TOYOTA COMMUTER D4D

2. ค่าที่พัก 2 คืน คืนแรกพักที่ปาย คืนที่สองพักที่ดอยอ่างขาง ตามรายละเอียดลิ้งภาพห้องพักตามที่ได้นำเสนอไว้ในโปรแกรม

3. ค่าอาหาร 6 มื้อ ( ไม่รวม อาหารที่สั่งนอกเหนือรายการ , อาหารที่สั่งเพิ่ม , น้ำอัดลม กาแฟ เครื่องดื่มแอลกอฮอส์ จ่ายเอง )

4. ความเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทาง กรณี เสียชีวิต 1,000,000 บาท รักษาพยาบาลไม่เกิน 500,000 บาท ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ รายละเอียด ที่ได้ทำประกันไว้กับบริษัทประกันภัยตามข้อกำหนดของ พรบ ธุรกิจนำเที่ยว

5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในโปรแกรม

6. น้ำดื่มระหว่างเดินทางท่องเที่ยว

7. ไกด์หรือสต๊าฟนำเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขข้างต้น

2. ค่าชดเชย และค่าเสียหายจากอุบัติเหตุนอกเหนือความรับผิดชอบตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามที่แจ้งไว้ข้างต้น

3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ( กรณีต้องการเอกสารรับเงิน )

หมายเหตุ : ไม่สามารถออกใบเสร็จกำกับภาษีได้

ใส่ความเห็น

ทัวร์ภาคเหนือ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ปาย