ทัวร์ดอยม่อนแจ่ม – ดอยอ่างขาง – เชียงราย (AKR 301)

ขอเชิญเที่ยวเชียงใหม่ สำผัสหนาว ชมดอกไม้สวยบนดอยสูง

โปรแกรมดอยอ่างขาง-เชียงราย

ทริปวันที่ที่จัดจอยทริปมีดังนี้

เดือน พ.ย. 2560 :  17-19 พ.ย. , 24-26 พ.ย.

เดือน ธ.ค. 2560:  3-5 ธ.ค. , 9-11 ธ.ค. , 15-17 ธ.ค. , 22-24 ธ.ค. , 23-25 ธ.ค. , 26-28 ธ.ค.  30 ธ.ค. – 1 ม.ค. , 31 ธ.ค. – 2 ม.ค. ,

เดือน ม.ค. 2561 : 5-7 ม.ค. , 12-14 ม.ค. , 19-21 ม.ค. , 26-28 ม.ค.

เดือน ก.พ. 2561:  2-4 ก.พ. , 9-11 ก.พ. , 16-18 ก.พ. , 23-25 ก.พ.

ทัวร์อ่างขาง เชียงใหม่ เชียงราย  รหัสทัวร์ AKR

ดอยอ่างขาง – ม่อนแจ่ม – ดอยตุง – วัดร่องขุ่น – ดอยแม่สลอง – สามเหลี่ยมทองคำ – แม่สาย

โปรแกรมทัวร์อ่างขาง เชียงราย 3 วัน 2 คืน

รับจาก  เชียงใหม่ – จบทริปเชียงราย หรือเชียงใหม่

กำหนดการเดินทา

รายละเอียดของโปรแกรม

วันแรก   

ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดเชียงใหม่ รับคณะนักท่องเที่ยวจาก โรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่  สนามบินเชียงใหม่  สถานีขนส่งเชียงใหม่

( รับ บขส 7.00 น.  โรงแรมในเชียงใหม่ 7.30 น.  รับสนามบินเชียงใหม่ 7.45 น. – 8.20 น.  กรุ๊ปจอยไม่รับที่สถานีรถไฟเพราะเวลาไม่แน่นอน )

เดินทางถึงม่อนแจ่ม ชมดอกไม้เมืองหนาว และชมวิวที่จุดชมวิวม่อนแจ่ม

004-1  001

ลงจากม่อนแจ่มมุ่งหน้าสู่ดอยอ่างขาง

รับประทานอาหารกลางวัน  ( มื้อที่ 1 )

พาเที่ยวชมสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง มีสถานที่น่าสนใจได้แก่ สวนท้อ สวนบ๊วย แปลงปลูกผักกลางแจ้ง โรงเรือนกุหลาบ สวนแปดสิบเป็นแปลงปลูกดอกไม้เมืองหนาว และโรงเรือนไม้ในร่ม

002  003

เชคอินเข้าที่พักบนดอยอ่างขาง

รับประทานอาหารค่ำ อาหารเชตเมนู   ( มื้อที่ 2 )

พักผ่อนกันตามอัธยาศัย

วันที่สอง   

ออกเดินทางไปชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น ชมทะเลหมอกที่จุดชมวิว

รับประทานอาหารเช้า  ( มื้อที่ 3 )

ลงจากดอยอ่างขางพาแวะชม ไร่สตอบอรี่ หรือ สวนส้มสายน้ำผึ้ง อย่างใดอย่างหนึ่ง ตามฤดูกาล

จากนั้นเดินทางสู่ดอยแม่สลอง ชมวิวเทือกเขาสลับซับซ้อนระหว่างเส้นทางลอยฟ้าบนดอยแม่สลอง

พาแวะตลาดดอยแม่สลอง เลือกชิมชา ซื้อชา และแวะถ่ายรูปไร่ชา กันตามอัธยาศัย

013

รับประทานอาหารกลางวัน   ( มื้อที่ 4 )

จากนั้นเดินทางถึงดอยตุง แวะชมสวนแม่ฟ้าหลวง หรือสวยไม้ดอยตุง ที่ตกแต่งสวนอย่างสวยงาม

ชมพระตำหนักดอยตุงที่เปรียบเสมือนบ้านของสมเด็จย่า ที่สร้างแบบง่ายๆด้วยศิลปะแบบล้านนา

004  005

เดินทางเข้าตัวเมืองเชียงราย   เชคอินเข้าที่พัก

รับประทานอาหารค่ำ  ( มื้อที่ 5 )  อาหารเชตเมนู

ชมหอนาฬิกาเชียงราย เดินถนนคนเดินหนือไนซ์บาซ่า เลือกซื้อของที่ระลึกกันตามอัธยาศัย

014

เดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม    

รับประทานอาหารเช้า  ( มื้อที่ 6 )

เดินทางสู่แม่สายเป็นอำเภอที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทย ชมบรรยากาศเมืองการค้าชายแดนไทย-พม่า ตลาดแม่สาย เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกจากแม่สาย

008  009

รับประทานอาหารกลางวัน ( มื้อที่ 7 )
จากนั้นเดินทางสู่ สามเหลี่ยมทองคำ ชมวิวชายแดนสามประเทศ ไทย-พม่า-ลาว

006

เดินทางสู่ วัดร่องขุ่น ชมวัดที่สร้างด้วยศิลปะสวยงามอลังการตามรูปแบบของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

010  011

เดินทางกลับตัวเมืองเชียงราย ส่งคณะนักท่องเที่ยวที่ สนามบินเชียงราย เวลา 16.00 น.
ส่งคณะนักท่องเที่ยวที่ สถานีขนส่งเชียงราย เวลา 16.20 น. ไม่มีส่งในตัวเมืองเชียงราย ต้องลงที่สถานีขนส่งแล้วนั่งรถสองแถวเข้าเมือง
ส่งคณะนักท่องเที่ยวที่ สถานีขนส่งเชียงใหม่ เวลา 19.15 น.
ส่งที่ สนามบินเชียงใหม่ เวลา 19.40 น.
จบทริป….
****************************

รถตู้ สำหรับเดินทางท่องเที่ยวตลอดทริปโดยรถตู้ TOYOTA COMMUTOR VIP รุ่นใหม่ คลิกชมภาพรถตู้

ที่พัก คืนแรก นอนบ้านพักสถานีเกษตรอ่างขาง คลิกชมภาพที่พัก

คืนที่2 นอนรีสอร์ทในตัวเมืองเชียงราย คลิกชมภาพที่พัก

สนใจติดต่อ/สอบถาม
E-mail: tourdoi@gmail.com
โทร 02-1869821-2
มือถือ 086-8873998, 089-0197899

Line ID: tourdoi

อัตราค่าบริการ แก้ไขเมื่อ 10 พ.ย. 2560
ท่านละ 5,500 บาท
คืนแรกพักรีสอร์ทบนดอยอ่างขาง บ้าน AKห้องละ 2 ท่าน , คืนที่สองพัก เชียงราย ห้องละ 2 ท่าน ( นอน 3 ท่าน ท่านที่3 ลด 500 บาท มีเตียงเสริม )
เด็ก อายุตั้งแต่ 9 ขวบ คิดราคาเท่าผู้ใหญ่ / เด็ก 5-8 ขวบ ไม่เสริมเตียง ลด 1,000 บาท มีเบาะนั่ง / เด็กต่ำกว่า 4 ขวบ คิด 1,000 บาท นั่งกับผู้ปกครอง
* ราคานี้เป็นทัวร์จอยทริป ออกทริปเมื่อมีสมาชิกสมทบรวมกันอย่างต่ำ 6 ท่าน

เงื่อนไขการให้บริการ
อัตราค่าบริการนี้จำกัดความรับผิดชอบของผู้ให้บริการดังต่อไปนี้
1. ค่ายานพาหนะเดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรมโดยรถตู้หลังคาสูงปรับอากาศ TOYOTA COMMUTER D4D
2. ค่าที่พัก 2 คืน คืนแรกพักที่ดอยอ่างขาง คืนที่สองพักในตัวเมืองเชียงราย ตามรายละเอียดลิ้งภาพห้องพักตามที่ได้นำเสนอไว้ในโปรแกรม
3. ค่าอาหาร 7 มื้อ ( ไม่รวม อาหารที่สั่งนอกเหนือรายการ , อาหารที่สั่งเพิ่ม , น้ำอัดลม กาแฟ เครื่องดื่มแอลกอฮอส์ จ่ายเอง )
4. ความเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทาง กรณีเสียชีวิต 1,000,000 บาท รักษาพยาบาลไม่เกิน 500,000 บาท ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ รายละเอียด ที่ได้ทำประกันไว้กับบริษัทประกันภัยตามข้อกำหนดของ พรบ ธุรกิจนำเที่ยว
5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในโปรแกรม
6. น้ำดื่มระหว่างเดินทางท่องเที่ยว
7. ไกด์หรือสต๊าฟนำเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขข้างต้น
2. ค่าชดเชย และค่าเสียหายจากอุบัติเหตุนอกเหนือความรับผิดชอบตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามที่แจ้งไว้ข้างต้น
3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ( กรณีต้องการเอกสารรับเงิน )
หมายเหตุ : ไม่สามารถออกใบเสร็จกำกับภาษีได้

ใส่ความเห็น

ทัวร์ภาคเหนือ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ปาย