ทัวร์ปาย – ดอยอ่างขาง – ภูชี้ฟ้า (PAF301)

แพคเกจทัวร์ม่อนแจ่ม ดอยอ่างขาง ปาย ห้วยน้ำดัง ภูชี้ฟ้า วัดร่องขุ่น ไร่บุญรอด รหัสทัวร์ Paf301
โปรแกรมทัวร์ปาย ดอยอ่างขาง ม่อนแจ่ม ภูชี้ฟ้า 3 วัน 2 คืน รับจาก เชียงใหม่ – ส่งกลับ เชียงราย / เชียงใหม่

นอนรีสอร์ทที่ปาย 1 คืน นอนรีสอร์ทบนภูชี้ฟ้า 1 คืน

รายละเอียดของโปรแกรม

วันแรก
ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดเชียงใหม่ รับคณะนักท่องเที่ยวจาก โรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่ สนามบินเชียงใหม่ สถานีขนส่งเชียงใหม่

รับคณะนักท่องเที่ยวจาก สนามบินเชียงใหม่ 8.15 น. / รับจากสถานีขนส่งเชียงใหม่อาเขต เวลา7.00 – 8.30 น.

รับจากโรงแรม 7.15 – 7.30 น. ถ้ารถไปถึงโรงแรมตามเวลานัดหมายแล้วนักท่องเที่ยวยังไม่พร้อม จะวนไปรับท่านอื่นก่อน และจะไม่มีการวางกระเป๋าล๊อคที่นั่งไว้ก่อนถ้าตัวนักท่องเที่ยวยังไม่ขึ้น ถ้าต้องการให้รับก่อนจะต้องรักษาเวลาตามได้นัดหมายกับไกด์ไว้ เพราะรถจะต้องวนไปรับนักท่องเที่ยวหลายที่

ออกจากสนามบินเชียงใหม่ เดินทางไกลมุ่งสู่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พาแวะชมวิวห้วยน้ำดังที่ดอยกิ่วลม เป็นจุดชมวิวที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 1,600 เมตร

019

รับประทานอาหารกลางวัน ( มื้อที่ 1 )

จากนั้นเดินทางมุ่งสู่ปาย ถึงปายพาแวะจุดชมวิวยอดฮิตที่ Coffee inLove ซึ่งเป็นจุดชมวิวและเป็นร้านกาแฟยอดนิยมที่มีวิวสวยงาม

love2 love1

แวะสะพานประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง หรือที่เรียกกันว่า สะพานเหล็ก หรือสะพานปาย

love3

พาเที่ยวชมบ้านสันติชลเป็นหมู่บ้านชาวจีนยูนานที่อพยพเข้ามาอยู่เมืองไทยและยังคงเอกลักษณ์ของชาวจีนยูนานไว้

005 004

ชมวัดน้ำฮูไหว้หลวงพ่ออุ่นเมืองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของเมืองปาย
เย็น พาขึ้นจุดชมวิวพระธาตุแม่เย็นชมวิวตัวเมืองปายในหุบเขาและชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกที่ปาย

007. 006

เชคอินเข้าที่พัก

จากนั้นพาเที่ยวถนนคนเดินเมืองปาย รับประทานอาหารค่ำกันเองตามอัธยาศัยที่ถนนคนเดิน

008

กลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง 12 พ.ย. 2559

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ดอยอ่างขาง

รับประทานอาหารเช้า ( มื้อที่ 2 )

พาเที่ยวชมสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เป็นสถานีเกษตรที่ทดลองปลูกพืชผักและไม้เมืองหนาว

001 002

รับประทานอาหารกลางวัน ( มื้อที่ 3 )

เดินทางมุ่งสู่ม่อนแจ่ม แหล่งท่องเที่ยวสุดฮิตของอำเภอแม่ริมเป็นจุดชมวิวที่อยู่สูงกว่า 1,300 เมตร ชมวิว ชมแปลงปลูกดอกไม้เมืองหนาว

004-1 002

จากนั้นเดินทางมุ่งสู่ภูชี้ฟ้า ถึงภูชี้ฟ้า เชคอินเข้าที่พัก พักผ่อนในบรรยากาศหนาวๆ บนดอยสูงกันตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ เชตเมนู ( มื้อที่ 4 )

วันที่สาม 13 พ.ย. 2559

05.30 น. ตื่นรับอรุณยามเช้า เดินทางขึ้นภูชี้ฟ้าถึงลานจอดรถภูชี้ฟ้าเดินเท้าอีก 700 เมตร ถึงยอดภูชี้ฟ้า

paf cmf

ลงจากภูชี้ฟ้า รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท ข้าวต้ม กาแฟ ( มื้อที่ 5 )

ออกเดินทางลงจากภูชี้ฟ้า มุ่งหน้าสู่วัดร่องขุ่น

ถึงวัดร่องขุ่น นำท่านชม วัดร่องขุ่น ชมวัดที่สร้างด้วยศิลปะสวยงามอลังการตามรูปแบบของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
010 011

รับประทานอาหารกลางวันกันตามอัธยาศัย จ่ายเอง ( มีศูนย์อาหารแลกคูปอง )

จากนั้นพาแวะชมไร่บุญรอด ชมไร่ชาที่ใหญ่ที่สุดของเชียงราย ชมทุ่งดอกไม้ภูเขาสีชมพูแสนสวย

008 006

เดินทางกลับเข้าสนามบินเชียงราย ส่งนักท่องเที่ยวถึงสนามบินเชียงรายเวลา 14.40 น.

ส่งนักท่องเที่ยวที่สถานีขนส่งเชียงรายเวลา 15.00 น.

ไม่มีส่งในตัวเมืองเชียงราย ต้องลงที่สถานีขนส่งแล้วนั่งรถสองแถวเข้าเมือง

ส่งคณะนักท่องเที่ยวที่ สถานีขนส่งเชียงใหม่ เวลา 19.15 น.

ส่งที่ สนามบินเชียงใหม่ เวลา 19.30 น.

จบทริป….
*********************************

รถตู้ สำหรับเดินทางท่องเที่ยวตลอดทริปโดยรถตู้ TOYOTA COMMUTOR VIP รุ่นใหม่ คลิกชมภาพรถตู้

ที่พัก คืนแรก นอนรีสอร์ทที่ปาย คลิกชมภาพที่พัก

คืนที่2 นอนรีสอร์ทบนภูชี้ฟ้า ( รีสอร์ท A ) คลิกชมภาพที่พัก

ท่านละ 5,500 บาท ต่างชาติเพิ่ม 400 บาท

คืนแรกพักรีสอร์ทที่ปาย ห้องละ 2 ท่าน แอร์ / คืนที่สองพักรีสอร์ทบนภูชี้ฟ้า ห้องละ 2 , หลังละ 3 ท่าน / ภูชี้ฟ้านอนหลังละ 4 ท่านลดท่านละ 200 บาท

เด็ก อายุตั้งแต่ 9 ขวบ คิดราคาเท่าผู้ใหญ่ / เด็กต่ำกว่า 5-8 ขวบ ไม่เสริมเตียง ลด 1,000 บาท มีเบาะ / เด็กต่ำกว่า 4 ขวบ คิด 1,000 บาท นั่งกับผู้ปกครอง

* สนใจจอง ยังไม่พร้อมโอนเงิน ลงชื่อไว้ก่อนได้
ติดต่อ /สอบถามได้ที่
E-mail: tourdoi@gmail.com
โทร. 02-1869821-2, 086-8873998, 089-0197899

เงื่อนไขการให้บริการ

อัตราค่าบริการนี้จำกัดความรับผิดชอบของผู้ให้บริการดังต่อไปนี้

1. ค่ายานพาหนะเดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรมโดยรถตู้หลังคาสูงปรับอากาศ TOYOTA COMMUTER D4D

2. ค่าที่พัก 2 คืน คืนแรกพักที่ปาย คืนที่สองพักที่ภูชี้ฟ้า ตามรายละเอียดลิ้งภาพห้องพักตามที่ได้นำเสนอไว้ในโปรแกรม

3. ค่าอาหาร 5 มื้อ ( ไม่รวม อาหารที่สั่งนอกเหนือรายการ , อาหารที่สั่งเพิ่ม , น้ำอัดลม กาแฟ เครื่องดื่มแอลกอฮอส์ จ่ายเอง )

4. ความเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทาง กรณี เสียชีวิต 1,000,000 บาท รักษาพยาบาลไม่เกิน 500,000 บาท ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ รายละเอียด ที่ได้ทำประกันไว้กับบริษัทประกันภัยตามข้อกำหนดของ พรบ ธุรกิจนำเที่ยว

5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในโปรแกรม

6. น้ำดื่มระหว่างเดินทางท่องเที่ยว

7. ไกด์หรือสต๊าฟนำเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขข้างต้น

2. ค่าชดเชย และค่าเสียหายจากอุบัติเหตุนอกเหนือความรับผิดชอบตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามที่แจ้งไว้ข้างต้น

3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ( กรณีต้องการเอกสารรับเงิน )

หมายเหตุ : ไม่สามารถออกใบเสร็จกำกับภาษีได้

การจองการสำรองที่นั่งและการโอนเงิน

การจองทริป โอนเงินจองแพคเก็จทัวร์ท่านละ 2,000 บาท ที่เหลือแจ้งโอนเมื่อทัวร์พร้อมออกเดินทาง

bank

สำคัญ โปรดอ่าน การโอนเงินจองผ่านเนต หรือผ่านมือถือ แบบไม่มีสลิป ย้ำอีกครั้งว่า ไม่มีสลิบ ( ท่านที่กดโอนผ่าน ATM หรือฝากผ่านหน้าเคาเตอร์ มีสลิปแล้ว ไม่ต้องอ่าน ) ในกรณีโอนเงินที่ไม่มีสลิปโอนเงินส่งมาแสดงจะต้องโอนให้มีเศษสัก1-2 สตางค์ เพื่อการอ้างอิงว่ายอดเงินจำนวนที่โอนมาเป็นของใคร เพราะเงินจำนวนเดียวกันในวันเดียวกันอาจจะมีโอนเข้ามาหลายราย อ้างอิงจากเวลาโอนไม่ได้เพราะหน้าสมุดธนาคารไม่แสดงเวลาโอน เช่นโอนมา 4,000 ไม่รู้ยอดนี้เป็นของใคร ควรโอนให้มีเศษเช่น 4,000.01 บาท หรือ 3,999.99 บาท แค่เศษสตางค์นะครับห้ามเกินบาท โดยเศษนี้ไม่ต้องนำไปหักลบกับเงินส่วนที่เหลือ แล้วแจ้งยอดนี้ในใบจองที่ไม่มีสลิบแนบเมื่อตรวจสอบก็จะทราบว่ายอดนี้เป็นของท่าน การโอนเงินผ่านเนตที่แคปหน้าจอส่งเมลมาแจ้งว่า ระบบโอนเงินเรียบร้อยแล้ว แบบนี้เชื่อถือไม่ได้ การแจ้งว่าโอนเงินแล้วจะต้องเป็นเมลแจ้งจากธนาคารเท่านั้น / อ้าว…ลืมอ่าน เมื่อกี้กดโอนผ่านเนตไปแล้วไม่มีสลิบไม่ได้โอนเป็นเศษแล้วจะทำยังไง … อัพบุ๊คแบ๊ง แล้วส่งหน้าบุ๊คแบ๊งที่มียอดนั้นมาแสดง

การจอง

จำนวนเงินมัดจำในแต่ละทริปจะแจ้งไว้แต่ละโปรแกรมแล้ว
การจองจะสมบูรณ์ เมื่อมีการโอน เงินมัดจำ และทางทัวร์ดอยได้รับแฟ๊กซ์เอกสารการโอนเงินแล้ว
เงินส่วนที่เหลือแจ้งให้โอนเมื่องทางคณะทัวร์สามารถออกเดินทางได้
การเลื่อนการเดินทางสามารถเลื่อนการเดินทางได้ 1 ครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ครั้งที่ 2 เป็นต้นไปคิดค่าจัดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลเลื่อนการเดินทางท่านละ 200 บาท และการแจ้งเลื่อนการเดินทางจะต้องแจ้งก่อนกำหนดการเดินทางเดิม 15 วัน
การย้ายคัน เนื่องจากแต่ละทริปเปิดหลายคันและที่พักต่างกัน ดังนั้นก่อนจองควรพิจารณาทริปนั้นๆ ว่าถูกใจแล้วหรือไม่ การย้ายคันหลังจากจองแล้วคิดท่านละ 100 บาทเพื่อเป็นค่าดำเนินการ
เงื่อนไขการคืนเงิน

กรณีโอนเงินแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง หักค่าดำเนินการ ท่านละ 200 บาท

เงินมัดจำส่วนที่เหลือจ่ายคืนดังนี้

ยกเลิกทัวร์ก่อนเดินทาง 21 วัน จะคืนเงินส่วนที่เหลือให้ทั้งหมด

ยกเลิกทัวร์ก่อนเดินทาง 15-20 วัน จะคืนเงินให้ 50% ของเงินส่วนที่เหลือ

ยกเลิกทัวร์ก่อนเดินทางไม่เกิน 14 วัน ไม่คืนเงิน

หมายเหตุ : การคืนเงินจะโอนคืนให้ ไม่เกิน 7 วัน หลังจากได้รับแฟ๊กซ์หมายเลขบัญชีธนาคาร

การยกเลิกทัวร์ โดยทางผู้จัด – โอนเงินคืนให้ เต็มจำนวน หลังแจ้งยกเลิกการเดินทางไม่เกิน 3 วัน หลังจากได้รับแฟ๊กซ์หมายเลขบัญชีธนาคาร

การเรียกร้องเงินมัดจำคืน การเรียกร้องเงินมัดจำคืนจะต้องเรียกร้อง ภายใน 30 วัน หลังจากวันเดินทาง หากเลยกำหนดจากนั้นถือว่าไม่ประสงค์จะรับเงินคืน

ทัวร์นี้เป็นทัวร์ถูกต้องตามกฎหมาย ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/6999

โอนแล้วให้กรอกรายละเอียดใน แบบฟอร์มจองทัวร์ แล้วส่งมาที่เมล tourdoi_gmail

ใส่ความเห็น

ทัวร์ภาคเหนือ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ปาย