แพคเกจทัวร์เส้นทางท่องเที่ยวอีสานเหนือ ไหว้พระ 3 วัน 2 คืน

โปรแกรมท่องเที่ยวไหว้พระอีสานเหนือ ทะเลบัวแดง – อุดรธานี – สกลนคร – นครพนม – มุกดาหาร – ร้อยเอ็ด

รายละเอียดของโปรแกรม

นอนโรงแรมสกลนคร 1 คืน นอนโรงแรมมุกดาหาร 1 คืน

วันแรก ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ

ออกเดินทางคืนวันที่ เวลา 21.30 น.

รถออกที่ลานจอดรถ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีปลายทางบางซื่อ แผนที่จุดขึ้นรถคลิกที่นี่

วันที่สองของการเดินทาง

เช้าเดินทางถึงอุดร จัดการภารกิจส่วนตัว

รับประทานอาหารเช้า ( มื้อที่ 1 )

เดินทางสู่ทะเลบัวแดง พาล่องเรือชมทัศนียภาพทะเลบัวแดงยามเช้า ชมดอกบัวสายที่พากันชูช่อบานสะพรั่งสีแดงสวยงาม
3 1

รับประทานอาหารกลางวัน ( มื้อที่ 2 )

เดินทางสู่วัดวัดถ้ำพวงตั้งอยู่บนภูผาเหล็ก สร้างโดยพระอาจารย์วัน อุตตฺโม ลูกศิษย์หลวงปูเสาร์ กันตสีโล
5 6

จากนั้นเดินทางสู่วัดป่าอุดมสมพร เป็นวัดที่จำพรรษาของหลวงปู่ฝั่น อาจาโร ศิษย์ผู้ใกล้ชิดหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
ภายในวัดมีเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ฝั่น อาจาโร ภายในเจดีย์มีรูปปั้นเหมือนองค์จริงของปู่ฝั่น อาจาโร และบรรจุดอัฐิธาตุและอัตถบริขารของหลวงปู่
4 5

เดินทางสู่จังหวัดสกลนคร ชมวิวหนองหาร ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย พาชมบึงบัวชมพูที่มีดอกสวยงามตลอดปี
7 24

พาแวะซื้อสินค้าที่ตลาดอินโดจีน มีสินค้ามากมายให้เลือกซื้อ

รับประทานอาหารกลางวัน ( มื้อที่ 5 )

บ่าย เดินทางสู่อำเภอเรณูนคร พานมัสการพระธาตุเรณูนคร และนมัสการพระองค์แสน
17 18

จากนั้นเดินทางสู่อำเภอธาตุพนม พานมัสการพระธาตุพนม พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นศูนย์รวมความศัทธาทั้งของคนอีสานและคนฝั่ง สปป. ลาว
และพระธาตุพนมยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีวอกอีกด้วย
19 21

เดินทางต่อสู่จังหวัดมุกดาหาร พาเที่ยวหอแก้วมุกดาหาร ขึ้นจุดชมวิวบนหอแก้วชมทัศนียภาพเมืองมุกดาหารริมแม่น้ำโขง
นมัสการพระพุทธนวมิ่งมงคลมุกดาหาร เพื่อความเป็นสิริมงคล
20 24

เข้าที่พักในตัวเมืองมุกดาหาร

รับประทานอาหารค่ำ ( มื้อที่ 6 )

พักผ่อนกันตามอัธยาศัย เดินช๊อปปิ้งถนนคนเดินแถวที่พัก
วันที่สี่ มุกดาหาร – วัดภูผาขาว – พระมหาธาตุเจดีย์ชัยมงคล

รับประทานอาหารเช้า ( มื้อที่ 7 )

ออกจากที่พัก เดินทางไปยังอำเภอหนองสูง พาเที่ยวชมวัดภูผาขาว ชมวิว ไหว้พระ ถวายสังฆทานกันตามศรัทธา
25 23

เดินทางต่อสู่อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด พานมัสการพระมหาเจดีย์ชัยมงคล พระเจดีย์ที่ก่อสร้างอย่างงดงามโดย หลวงปู่ศรี มหาวีโร พระเกจิอาจารย์ดังแห่งร้อยเอ็ด
27 28

เดินทางกลับ จอดแวะซื้อของฝาก รับประทานอาหารค่ำกันเองตามอัธยาศัย

เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ เวลาประมาณ 23.00 น. ส่งที่ปั๊ม ปตท วิภาวดี เยื้องทางเข้า ม. หอการค้า

จบทริป….

รถตู้ สำหรับเดินทางท่องเที่ยวตลอดทริปโดยรถตู้ TOYOTA COMMUTOR VIP รุ่นใหม่ คลิกชมภาพรถตู้

ที่พัก คืนแรก พักโรงแรมในตัวเมืองสกลนคร
hotel1

คืนที่2 พักโรงแรมในตัวเมืองมุกดาหาร
hotel2

อัตราค่าบริการ
ท่านละ 5,500 บาท กรุ๊ปเหมา 9 ท่าน ลดท่านละ 300 บาท กรุ๊ปเหมา 8 ท่านลดท่านละ 200 บาท

คืนแรกพักโรงแรมในตัวเมืองสกลนคร ห้องละ 2 ท่าน , คืนที่สองพักโรงแรมในตัวเมืองมุกดาหาร ห้องละ 2 ท่าน

เด็ก อายุตั้งแต่ 9 ขวบ คิดราคาเท่าผู้ใหญ่ / เด็กต่ำกว่า 5-8 ขวบ ไม่เสริมเตียง ลด 1,000 บาท มีเบาะ / เด็กต่ำกว่า 4 ขวบ คิด 1,000 บาท ไม่มีเบาะ นั่งกับผู้ปกครอง

* ราคานี้เป็นทัวร์จอยทริป ออกทริปเมื่อมีสมาชิกสมทบรวมกันอย่างต่ำ 8 ท่าน

เงื่อนไขการให้บริการ

อัตราค่าบริการนี้จำกัดความรับผิดชอบของผู้ให้บริการดังต่อไปนี้

1. ค่ายานพาหนะเดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรมโดยรถตู้หลังคาสูงปรับอากาศ TOYOTA COMMUTER D4D

2. ค่าที่พัก 2 คืน ตามรายละเอียดลิ้งภาพห้องพักตามที่ได้นำเสนอไว้ในโปรแกรม

3. ค่าอาหาร 8 มื้อ ( ไม่รวม อาหารที่สั่งนอกเหนือรายการ , อาหารที่สั่งเพิ่ม , น้ำอัดลม กาแฟ เครื่องดื่มแอลกอฮอส์ จ่ายเอง )

4. ความเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทาง กรณี เสียชีวิต 1,000,000 บาท รักษาพยาบาลไม่เกิน 500,000 บาท ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ รายละเอียด ที่ได้ทำประกันไว้กับบริษัทประกันภัยตามข้อกำหนดของ พรบ ธุรกิจนำเที่ยว

5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในโปรแกรม

6. น้ำดื่มระหว่างเดินทางท่องเที่ยว

7. ไกด์หรือสต๊าฟนำเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขข้างต้น

2. ค่าชดเชย และค่าเสียหายจากอุบัติเหตุนอกเหนือความรับผิดชอบตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 4 ด้านบน

3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หรือ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ( กรณีต้องการเอกสารรับเงิน )

การจองการสำรองที่นั่งและการโอนเงิน

การจองทริป โอนเงินจองแพคเก็จทัวร์ท่านละ 2,000 บาท ที่เหลือจ่ายก่อนออกเดินทาง 15 วัน
bank

การจอง

จำนวนเงินมัดจำในแต่ละทริปจะแจ้งไว้แต่ละโปรแกรมแล้ว
การจองจะสมบูรณ์ เมื่อมีการโอน เงินมัดจำ และทางทัวร์ดอยได้รับแฟ๊กซ์เอกสารการโอนเงินแล้ว
เงินส่วนที่เหลือแจ้งให้โอนเมื่องทางคณะทัวร์สามารถออกเดินทางได้
การเลื่อนการเดินทางสามารถเลื่อนการเดินทางได้ 1 ครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ครั้งที่ 2 เป็นต้นไปคิดค่าจัดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลเลื่อนการเดินทางท่านละ 200 บาท และการแจ้งเลื่อนการเดินทางจะต้องแจ้งก่อนกำหนดการเดินทางเดิม 15 วัน
การย้ายคัน เนื่องจากแต่ละทริปเปิดหลายคันและที่พักต่างกัน ดังนั้นก่อนจองควรพิจารณาทริปนั้นๆ ว่าถูกใจแล้วหรือไม่ การย้ายคันหลังจากจองแล้วคิดท่านละ 100 บาทเพื่อเป็นค่าดำเนินการ
เงื่อนไขการคืนเงิน

กรณีโอนเงินแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง หักค่าดำเนินการ ท่านละ 200 บาท

เงินมัดจำส่วนที่เหลือจ่ายคืนดังนี้

ยกเลิกทัวร์ก่อนเดินทาง 21 วัน จะคืนเงินส่วนที่เหลือให้ทั้งหมด

ยกเลิกทัวร์ก่อนเดินทาง 15-20 วัน จะคืนเงินให้ 50% ของเงินส่วนที่เหลือ

ยกเลิกทัวร์ก่อนเดินทางไม่เกิน 14 วัน ไม่คืนเงิน

หมายเหตุ : การคืนเงินจะโอนคืนให้ ไม่เกิน 7 วัน หลังจากได้รับแฟ๊กซ์หมายเลขบัญชีธนาคาร

การยกเลิกทัวร์ โดยทางผู้จัด – โอนเงินคืนให้ เต็มจำนวน หลังแจ้งยกเลิกการเดินทางไม่เกิน 3 วัน หลังจากได้รับแฟ๊กซ์หมายเลขบัญชีธนาคาร

การเรียกร้องเงินมัดจำคืน การเรียกร้องเงินมัดจำคืนจะต้องเรียกร้อง ภายใน 30 วัน หลังจากวันเดินทาง หากเลยกำหนดจากนั้นถือว่าไม่ประสงค์จะรับเงินคืน

ทัวร์นี้เป็นทัวร์ถูกต้องตามกฎหมาย ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/6999

โปรดระวังทัวร์ที่ใช้ชื่อเลียนแบบเพื่อให้ใกล้เคียง และบางครั้งทางรีสอร์ทและทีมงานรถแจ้งว่าเห็นคณะทัวร์ดอย ติดชื่อทัวร์ดอยซึ่งตรวจสอบแล้วไม่ใช่ทริปของทัวร์ดอย เรื่องนี้ทางเรากำลังตรวจสอบอยู่แต่ยังไม่เจอแบบจะๆ จึงขอแจ้งให้ทราบว่า ทัวร์ดอยแท้ๆ ต้องจองผ่านเวบนี้เท่านั้น ทางเราไม่เซลล์ไปวิ่งขายตามองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ

โอนแล้วให้กรอกรายละเอียดใน แบบฟอร์มจองทัวร์ แล้วส่งมาที่เมล

ทัวร์ภาคเหนือ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ปาย