แพคเกจทัวร์เขาค้อ พระธาตุผาซ่อนแก้ว KOR302

ทัวร์เขาค้อ พระธาตุผาซ่อนแก้ว พระตำหนักเขาค้อ

โปรแกรมทัวรเขาค้อ 3 วัน 2 คืน ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ นอนรีสอร์ทบนเขาค้อ 1 คืน

กำหนดการเดินทาง

รายละเอียดของโปรแกรม
วันแรก
ออกเดินทางเช้า เวลา 06.00 น.

รถออกที่ปั๊มน้ำมัน ปตท วิภาวดี ข้างสโมสรทหารบก เยื้องซอยทางเข้า ม.หอการค้าไทย

เดินทางมุ่งสู่เขาค้อ ระหว่างทางจอดแวะให้รับประทานอาหารเช้ากันเองตามอัธยาศัยที่ศูนย์อาหาร

ออกเดินทางสู่วัดถ้ำ เป็นวัดที่มีทัศนียภาพสวยงามตั้งอยู่บนเขา ชมวิว ไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคล
2 1

เดินทางกันต่อ ระหว่างทางพาแวะบ่อน้ำร้อน ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ อาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนกันตามอัธยาศัย บ่อแช่ในห้องท่านละ 50 บาท แช่เท้า 20 บาท จ่ายกันเอง

รับประทานอาหารกลางวัน ( มื้อที่ 1 ) พาลองลิ้มชิมรสไก่ย่างวิเชียรบุรี

เดินทางขึ้นเขาค้อ พาแวะชมพระตำหนักเขาค้อ ชมวิว ชมดอกกุหลาบและดอกไม้เมืองหนาว
3 5

เชคอินเข้าที่พักรีสอร์ทบนเขาค้อ

เก็บสัมภาระเข้าที่พัก จากนั้นพาไปชมสฟิงซ์จำลอง
8 7

6

รับประทานอาหารค่ำ อาหารเชตเมนู ( มื้อที่ 2 )

พักผ่อนกันตามอัธยาศัย

วันที่สอง 28 พ.ย. 2558

ออกเดินทางไปชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น ชมทะเลหมอกที่จุดชมวิว
9 11

รับประทานอาหารเช้า ( มื้อที่ 3 )

เชคเอาท์ออกจากที่พัก พาไปชมวิวมุมสวยของเขาค้อ
12 14

จากนั้นพาชมร้านกาแฟวิวสวย กาแฟอร่อย พาชมฝูงวัวนมและชมฝูงแกะปากกว้าง เก็บภาพอัพเฟช เชคอินกันตามอัธยาศัย
15 16

รับประทานอาหารกลางวัน ( มื้อที่ 4 )

จากนั้นพาไปชมวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว เป็นเจดีย์องค์ใหญ่ตั้งอยู่บนเนินเขา
18 19

เดินทางขึ้นภูทับเบิก เชคอินเข้าที่พัก พักผ่อนเดินเล่นชมวิวกันตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ อาหารเชตเมนู ( มื้อที่ 2 )

พักผ่อนกันตามอัธยาศัย

วันที่สอง 29 พ.ย. 2558

ออกจากที่พักขึ้นจุดชมวิวอุทยานแห่งชาติภูทับเบิก ชมพระอาทิตย์ขึ้น ชมทะเลหมอก

รับประทานอาหารเช้า ( มื้อที่ 1 )

พาเที่ยวชมวิวบรรยากาศบนภูทับเบิก ชมดอยดอกกะหล่ำปี มีปลูกกันทั่วทั้งดอย
พาแวะเข้าหมู่บ้านทับเบิกเป็นหมู่บ้านของชาวม้ง ชมหมู่บ้านและสัมผัสวิถีชีวิตชาวดอย
21 22

สมควรแก่เวลาเดินทางลงภูทับเบิก พาจอดแวะจุดชมวิวสวยๆ ระหว่างเส้นทาง

รับประทานอาหารกลางวัน ( มื้อที่ 2 )

เดินทางกลับ พาจอดแวะซื้อของฝากร้านไร่กำนันจุล
เดินทางกลับกรุงเทพฯ ส่งคณะนักท่องเที่ยว ณ ปั๊ม ปตท วิภาวดี เวลาประมาณ 20.00 น.

จบทริป….

สนใจติดต่อ / สอบถาม
โทร. 02-1869821-2, 086-8873998, 089-0197899
E-mail: tourdoi@gmail.com
line id: tourdoi

รถตู้ สำหรับเดินทางท่องเที่ยวตลอดทริปโดยรถตู้ TOYOTA COMMUTOR คลิกชมภาพรถตู้

ที่พัก พักรีสอร์ทบนเขาค้อ 2 คืน

อัตราค่าบริการ
ท่านละ 5,500 บาท

เด็ก อายุตั้งแต่ 9 ขวบ คิดราคาเท่าผู้ใหญ่ / เด็ก 5-8 ขวบ ไม่เสริมเตียง ลด 600 บาท มีเบาะ / เด็กต่ำกว่า 4 ขวบ คิด 500 บาท นั่งกับผู้ปกครอง

* ราคานี้เป็นทัวร์จอยทริป ออกทริปเมื่อมีสมาชิกสมทบรวมกันอย่างต่ำ 6 ท่าน

เงื่อนไขการให้บริการ

อัตราค่าบริการนี้จำกัดความรับผิดชอบของผู้ให้บริการดังต่อไปนี้

1. ค่ายานพาหนะเดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรมโดยรถตู้หลังคาสูงปรับอากาศ TOYOTA COMMUTER D4D

2. ค่าที่พัก 1 คืน ตามรายละเอียดลิ้งภาพห้องพักตามที่ได้นำเสนอไว้ในโปรแกรม

3. ค่าอาหาร 6 มื้อ ( ไม่รวม อาหารที่สั่งนอกเหนือรายการ , อาหารที่สั่งเพิ่ม , น้ำอัดลม กาแฟ เครื่องดื่มแอลกอฮอส์ จ่ายเอง )

4. ความเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทาง กรณีเสียชีวิต 1,000,000 บาท รักษาพยาบาลไม่เกิน 500,000 บาท ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ รายละเอียด ที่ได้ทำประกันไว้กับบริษัทประกันภัยตามข้อกำหนดของ พรบ ธุรกิจนำเที่ยว

5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในโปรแกรม

6. น้ำดื่มระหว่างเดินทางท่องเที่ยว

7. ไกด์หรือสต๊าฟนำเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขข้างต้น

2. ค่าชดเชย และค่าเสียหายจากอุบัติเหตุนอกเหนือความรับผิดชอบตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามที่แจ้งไว้ข้างต้น

3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ( กรณีต้องการเอกสารรับเงิน )

การจองการสำรองที่นั่งและการโอนเงิน

การจองทริป โอนเงินจองแพคเก็จทัวร์ท่านละ 2,000 บาท ที่เหลือแจ้งโอนเมื่อทัวร์พร้อมออกเดินทาง

bank

การจอง

จำนวนเงินมัดจำในแต่ละทริปจะแจ้งไว้แต่ละโปรแกรมแล้ว
การจองจะสมบูรณ์ เมื่อมีการโอน เงินมัดจำ และทางทัวร์ดอยได้รับแฟ๊กซ์เอกสารการโอนเงินแล้ว
เงินส่วนที่เหลือแจ้งให้โอนเมื่องทางคณะทัวร์สามารถออกเดินทางได้
การเลื่อนการเดินทางสามารถเลื่อนการเดินทางได้ 1 ครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ครั้งที่ 2 เป็นต้นไปคิดค่าจัดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลเลื่อนการเดินทางท่านละ 200 บาท และการแจ้งเลื่อนการเดินทางจะต้องแจ้งก่อนกำหนดการเดินทางเดิม 15 วัน
การย้ายคัน เนื่องจากแต่ละทริปเปิดหลายคันและที่พักต่างกัน ดังนั้นก่อนจองควรพิจารณาทริปนั้นๆ ว่าถูกใจแล้วหรือไม่ การย้ายคันหลังจากจองแล้วคิดท่านละ 100 บาทเพื่อเป็นค่าดำเนินการ
เงื่อนไขการคืนเงิน

กรณีโอนเงินแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง หักค่าดำเนินการ ท่านละ 200 บาท

เงินมัดจำส่วนที่เหลือจ่ายคืนดังนี้

ยกเลิกทัวร์ก่อนเดินทาง 21 วัน จะคืนเงินส่วนที่เหลือให้ทั้งหมด

ยกเลิกทัวร์ก่อนเดินทาง 15-20 วัน จะคืนเงินให้ 50% ของเงินส่วนที่เหลือ

ยกเลิกทัวร์ก่อนเดินทางไม่เกิน 14 วัน ไม่คืนเงิน

หมายเหตุ : การคืนเงินจะโอนคืนให้ ไม่เกิน 7 วัน หลังจากได้รับแฟ๊กซ์หมายเลขบัญชีธนาคาร

การยกเลิกทัวร์ โดยทางผู้จัด – โอนเงินคืนให้ เต็มจำนวน หลังแจ้งยกเลิกการเดินทางไม่เกิน 3 วัน หลังจากได้รับแฟ๊กซ์หมายเลขบัญชีธนาคาร

การเรียกร้องเงินมัดจำคืน การเรียกร้องเงินมัดจำคืนจะต้องเรียกร้อง ภายใน 30 วัน หลังจากวันเดินทาง หากเลยกำหนดจากนั้นถือว่าไม่ประสงค์จะรับเงินคืน

ทัวร์นี้เป็นทัวร์ถูกต้องตามกฎหมาย ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/6999

โปรดระวังทัวร์ที่ใช้ชื่อเลียนแบบเพื่อให้ใกล้เคียง และบางครั้งทางรีสอร์ทและทีมงานรถแจ้งว่าเห็นคณะทัวร์ดอย ติดชื่อทัวร์ดอยซึ่งตรวจสอบแล้วไม่ใช่ทริปของทัวร์ดอย เรื่องนี้ทางเรากำลังตรวจสอบอยู่แต่ยังไม่เจอแบบจะๆ จึงขอแจ้งให้ทราบว่า ทัวร์ดอยแท้ๆ ต้องจองผ่านเวบนี้เท่านั้น ทางเราไม่เซลล์ไปวิ่งขายตามองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ

โอนแล้วให้กรอกรายละเอียดใน แบบฟอร์มจองทัวร์ แล้วส่งมาที่เมล

สิ่งที่จะต้องเตรียมไป :

เสื้อกันหนาว

หมวกกันแดด

ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น

ยาประจำตัว และยาแก้แพ้ต่างๆ

ทัวร์ภาคเหนือ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ปาย