ทัวร์แม่ฮ่องสอน – เชียงใหม่ – ปาย – ทุ่งบัวตอง (CMH3)

เที่ยวทุ่งบัวตอง แม่ฮ่องสอน – ทุ่งบัวตอง – ปางอุ๋ง – ปาย – ห้วยน้ำดัง – ม่อนแจ่ม

นอนรีสอร์ทที่แม่ฮ่องสอน 1 คืน นอนรีสอร์ทที่ปาย 1 คืน

รายละเอียดของโปรแกรม

โปรแกรม 3 วัน 2 คืน

วันแรก

ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดเชียงใหม่ รับคณะนักท่องเที่ยวจาก โรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่ สนามบินเชียงใหม่ สถานีขนส่งเชียงใหม่

รับคณะนักท่องเที่ยวจาก สนามบินเชียงใหม่ 8.15 น. / รับจากสถานีขนส่งเชียงใหม่อาเขต เวลา 7.00 น.

รับจากโรงแรม 7.15 – 7.30 น. ถ้ารถไปถึงโรงแรมตามเวลานัดหมายแล้วนักท่องเที่ยวยังไม่พร้อม จะวนไปรับท่านอื่นก่อน และจะไม่มีการวางกระเป๋าล๊อคที่นั่งไว้ก่อนถ้าตัวนักท่องเที่ยวยังไม่ขึ้น ถ้าต้องการให้รับก่อนจะต้องรักษาเวลาตามได้นัดหมายกับไกด์ไว้ เพราะรถจะต้องวนไปรับนักท่องเที่ยวหลายที่

ออกเดินทางจากสนามบิน จอดแวะร้านสะดวกซื้อ

เดินทางมุ่งสู่ สวนสนบ่อแก้ว จอดแวะพักอริยาบท ชมวิวสวนสนที่ปลูกสนเรียงรายสวยงาม
055

รับประทานอาหารกลางวัน ( มื้อที่ 1 )

เดินทางมุ่งสู่ทุ่งบัวตอง ตลอดเส้นทางจากขุนยวมไปถึงทุ่งบัวตอง จะได้เห็นบัวตองบานสะพรั่งตลอดสองข้างทาง จนถึงทุ่งบัวตองทุ่งใหญ่ที่ดอยแม่อุคอที่สวยงามอลังการ เหลืองไปทั่วทั้งภูเขา

buatong1 buatong2

นทางสู่แม่ฮ่องสอน

พาขึ้นดอยกองมู ชมวิวเมืองแม่ฮ่องสอน เมื่อมองลงมาจะเห็นเมืองแม่ฮ่องสอนอยู่ในแอ่งที่ราบที่ล้อมรอบด้วยขุนเขา

005 004

งจากดอยกองมู เชคอินเข้าที่พัก

รับประทานอาหารค่ำ ( มื้อที่ 2 )

หลังอาหารค่ำเดินเที่ยวชมถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน เลือกซื้อของฝากจากแม่ฮ่องสอน เป็นสินค้าพื้นเมืองของแม่ฮ่องสอน

กลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง 12 พ.ย. 2559

เช้าวันใหม่

เดินทางสู่ปางอุ๋ง ถึงปางอุ๋งรอเวลาพระอาทิตย์ขึ้น ชมทัศนียภาพที่สวยงามอย่างที่เขาเรียกว่า สวิสเซอแลนด์เมืองไทย

001_3 035 052

รับประทานอาหารเช้า มื้อที่ 3 ( ข้าวซอยยูนาน ก๋วยเตี๋ยวยูนาน หมั่นโถ )

พาไปเที่ยวหมู่บ้านจีน ชมบ้านดิน ชิมชา เลือกซื้อชาคุณภาพดีราคาถูก

051 021

พาแวะภูโคลนจุดนี้เป็นการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพเชิญพอกโคลนกันตามอัธยาศัย

012 013

รับประทานอาหารกลางวัน ( มื้อที่ 4 )

ออกเดินทางมุ่งสู่ปาย ทริปนี้เรามีเวลาเที่ยวปายกันเต็มๆ เพราะเราไม่ได้แวะถ้ำลอดซึ่งจะต้องเสียเวลามากกับการเข้าคิวรอแพเข้าถ้ำทำให้บางครั้งถึงปายค่ำ เอาเวลาไปเที่ยวปายกันเต็มๆ ดีกว่า ชมบรรยากาศเมืองปาย

ถึงปาย พาแวะจุดชมวิวยอดฮิตที่ Coffee InLove ซึ่งเป็นจุดชมวิวและเป็นร้านกาแฟยอดนิยมที่มีวิวสวยงาม

love1 love2

แวะสะพานประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง หรือที่เรียกกันว่า สะพานเหล็ก หรือสะพานปาย ชมแม่น้ำปายและทิวทัศย์ปาย

love3

พาขึ้นจุดชมวิววัดพระธาตุแม่เย็นชมวิวตัวเมืองปายในหุบเขา
007. 006

เชคอินเข้าที่พัก

จากนั้นพาเที่ยวถนนคนเดินเมืองปาย รับประทานอาหารค่ำกันเองตามอัธยาศัยที่ถนนคนเดิน

กลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม

ออกเดินทางไปชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกที่ ห้วยน้ำดัง

008 009

รับประทานอาหารเช้า ( มื้อที่ 5 )

ออกเดินทางมุ่งสู่ม่อนแจ่ม ชมวิว ชมดอกไม้เมืองหนาว แหล่งท่องเที่ยวสุดฮิตของอำเภอแม่ริม

002 004-1 001

พาจอดแวะชมไร่สตอเบอรี่ ซื้อสเตอเบอรี่กันตามอัธยาศัย ( เฉพาะช่วงที่ผลผลิตออก )

รับประทานอาหารกลางวัน ( มื้อที่ 6 )

เดินทางเข้าตัวเมืองเชียงใหม่ พาไปชอปปิ้ง ซื้อของฝากจากเมืองเหนือ
จากนั้นพาไปเที่ยวชมวัดพระธาตุดอยคำไหว้พระธาตุ ไหว้หลวงพ่อทันใจ

075 069 068

ส่งคณะนักท่องเที่ยวถึงสนามบินเชียงใหม่ เวลา 16.30 น.

จบทริป……
*************************************

อัตราค่าบริการ
านละ 5,300 บาท นักท่องเที่ยวต่างชาติ คิดค่าธรรมเนียมเพิ่ม 800 บาท

คืนแรกพักแม่ฮ่องสอนห้องแอร์ ห้องละ 2 ท่าน , คืนที่สองพักรีสอร์ทที่ปาย ห้องแอร์ ห้องละ 2 ท่าน

เด็ก อายุตั้งแต่ 9 ขวบ คิดราคาเท่าผู้ใหญ่ / เด็ก 5-8 ขวบ ไม่เสริมเตียง ลด 1,200 บาท มีเบาะนั่งบนรถ / เด็กต่ำกว่า 4 ขวบ คิด 1,000 บาท นั่งกับผู้ปกครอง

* ราคานี้เป็นทัวร์จอยทริป ออกทริปเมื่อมีสมาชิกสมทบรวมกันอย่างต่ำ 6 ท่าน
ติดต่อ / สอบถาม
E-mail: tourdoi@gmail.com
โทร. 02-1869821-2, 086-8873998, 089-0197899

คืนแรก นอนรีสอร์ทในตัวเมืองแม่ฮ่องสอน คลิกชมภาพที่พักสำหรับ 2ท่าน คลิกชมภาพที่พักสำหรับ 3ท่าน

คืนที่2 นอนรีสอร์ทที่ปาย คลิกชมภาพห้องพัก

เงื่อนไขการให้บริการ

อัตราค่าบริการนี้จำกัดความรับผิดชอบของผู้ให้บริการดังต่อไปนี้

1. ค่ายานพาหนะเดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรมโดยรถตู้หลังคาสูงปรับอากาศ TOYOTA COMMUTER D4D

2. ค่าที่พัก 2 คืน คืนแรกที่ปาย ห้องแอร์ห้องละ 2 ท่าน คืนที่สองที่แม่ฮ่องสอน ห้องแอร์ห้องละ 2 ท่าน

3. ค่าอาหาร 6 มื้อ ( ไม่รวม อาหารที่สั่งนอกเหนือรายการ , อาหารที่สั่งเพิ่ม , น้ำอัดลม กาแฟ เครื่องดื่มแอลกอฮอส์ จ่ายเอง )

4. ความเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทาง กรณีเสียชีวิต 1,000,000 บาท รักษาพยาบาลไม่เกิน 500,000 บาท ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ รายละเอียด ที่ได้ทำประกันไว้กับบริษัทประกันภัยตามข้อกำหนดของ พรบ ธุรกิจนำเที่ยว

5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในโปรแกรม

6. น้ำดื่มระหว่างเดินทางท่องเที่ยว

7. ไกด์หรือสต๊าฟนำเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขข้างต้น

2. ค่าชดเชย และค่าเสียหายจากอุบัติเหตุนอกเหนือความรับผิดชอบตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามที่แจ้งไว้ข้างต้น

3. ค่าพอกโคลนที่ภูโคลน นวดตัว นวดหน้า สปา เลือกใช้บริการกันเองตามอัธยาศัย

4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หรือ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ( กรณีต้องการเอกสารรับเงิน )

หมายเหตุ : ไม่สามารถออกใบเสร็จกำกับภาษีได้

การจองการสำรองที่นั่งและการโอนเงิน

การจองทริป โอนเงินจองแพคเก็จทัวร์ท่านละ 2,000 บาท ที่เหลือแจ้งโอนเมื่อทัวร์พร้อมออกเดินทาง

bank

สำคัญ โปรดอ่าน การโอนเงินจองผ่านเนต หรือผ่านมือถือ แบบไม่มีสลิป ย้ำอีกครั้งว่า ไม่มีสลิบ ( ท่านที่กดโอนผ่าน ATM หรือฝากผ่านหน้าเคาเตอร์ มีสลิปแล้ว ไม่ต้องอ่าน ) ในกรณีโอนเงินที่ไม่มีสลิปโอนเงินส่งมาแสดงจะต้องโอนให้มีเศษสัก1-2 สตางค์ เพื่อการอ้างอิงว่ายอดเงินจำนวนที่โอนมาเป็นของใคร เพราะเงินจำนวนเดียวกันในวันเดียวกันอาจจะมีโอนเข้ามาหลายราย อ้างอิงจากเวลาโอนไม่ได้เพราะหน้าสมุดธนาคารไม่แสดงเวลาโอน เช่นโอนมา 4,000 ไม่รู้ยอดนี้เป็นของใคร ควรโอนให้มีเศษเช่น 4,000.01 บาท หรือ 3,999.99 บาท แค่เศษสตางค์นะครับห้ามเกินบาท โดยเศษนี้ไม่ต้องนำไปหักลบกับเงินส่วนที่เหลือ แล้วแจ้งยอดนี้ในใบจองที่ไม่มีสลิบแนบเมื่อตรวจสอบก็จะทราบว่ายอดนี้เป็นของท่าน การโอนเงินผ่านเนตที่แคปหน้าจอส่งเมลมาแจ้งว่า ระบบโอนเงินเรียบร้อยแล้ว แบบนี้เชื่อถือไม่ได้ การแจ้งว่าโอนเงินแล้วจะต้องเป็นเมลแจ้งจากธนาคารเท่านั้น / อ้าว…ลืมอ่าน เมื่อกี้กดโอนผ่านเนตไปแล้วไม่มีสลิบไม่ได้โอนเป็นเศษแล้วจะทำยังไง … อัพบุ๊คแบ๊ง แล้วส่งหน้าบุ๊คแบ๊งที่มียอดนั้นมาแสดงครับ

การจอง

จำนวนเงินมัดจำในแต่ละทริปจะแจ้งไว้แต่ละโปรแกรมแล้ว
การจองจะสมบูรณ์ เมื่อมีการโอน เงินมัดจำ และทางทัวร์ดอยได้รับแฟ๊กซ์เอกสารการโอนเงินแล้ว
เงินส่วนที่เหลือแจ้งให้โอนเมื่องทางคณะทัวร์สามารถออกเดินทางได้
การเลื่อนการเดินทางสามารถเลื่อนการเดินทางได้ 1 ครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ครั้งที่ 2 เป็นต้นไปคิดค่าจัดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลเลื่อนการเดินทางท่านละ 200 บาท และการแจ้งเลื่อนการเดินทางจะต้องแจ้งก่อนกำหนดการเดินทางเดิม 15 วัน
การย้ายคัน เนื่องจากแต่ละทริปเปิดหลายคันและที่พักต่างกัน ดังนั้นก่อนจองควรพิจารณาทริปนั้นๆ ว่าถูกใจแล้วหรือไม่ การย้ายคันหลังจากจองแล้วคิดท่านละ 100 บาทเพื่อเป็นค่าดำเนินการ
เงื่อนไขการคืนเงิน

กรณีโอนเงินแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง หักค่าดำเนินการ ท่านละ 200 บาท

เงินมัดจำส่วนที่เหลือจ่ายคืนดังนี้

ยกเลิกทัวร์ก่อนเดินทาง 21 วัน จะคืนเงินส่วนที่เหลือให้ทั้งหมด

ยกเลิกทัวร์ก่อนเดินทาง 15-20 วัน จะคืนเงินให้ 50% ของเงินส่วนที่เหลือ

ยกเลิกทัวร์ก่อนเดินทางไม่เกิน 14 วัน ไม่คืนเงิน

หมายเหตุ : การคืนเงินจะโอนคืนให้ ไม่เกิน 7 วัน หลังจากได้รับแฟ๊กซ์หมายเลขบัญชีธนาคาร

การยกเลิกทัวร์ โดยทางผู้จัด – โอนเงินคืนให้ เต็มจำนวน หลังแจ้งยกเลิกการเดินทางไม่เกิน 3 วัน หลังจากได้รับแฟ๊กซ์หมายเลขบัญชีธนาคาร

การเรียกร้องเงินมัดจำคืน การเรียกร้องเงินมัดจำคืนจะต้องเรียกร้อง ภายใน 30 วัน หลังจากวันเดินทาง หากเลยกำหนดจากนั้นถือว่าไม่ประสงค์จะรับเงินคืน

ทัวร์นี้เป็นทัวร์ถูกต้องตามกฎหมาย ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11-6999

โอนแล้วให้กรอกรายละเอียดใน แบบฟอร์มจองทัวร์ แล้วส่งมาที่เมล tourdoi_gmail

กำหนดการเดินทาง (ดอกบัวตองจะบานช่วงเดือน พ.ย.เท่านั้น!!)
เดือน พ.ย.: 11-13 พ.ย. / 18-20 พ.ย. / 25-27 พ.ย.

ทัวร์ภาคเหนือ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ปาย